Osnovni cilj projekta je modernizacija obrazovanja učitelja u skladu sa  standardima EU i doprinos povezivanju visokog obrazovanja sa osnovnom školom. 

Specifični ciljevi projekta su harmonizacija i modernizacija postojećih studijskih programa za obrazovanje učitelja na  osnovnom , master i doktorskom nivou i uvođenje novih kurseva i modula, kao i razvoj kurseva za doživotno obrazovanje za učitelje takođe.  

Ovi ciljevi će biti postignuti kroz angažovanje četiri državna univerziteta u Srbiji u saradnji sa 6 neakademskih partnera (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 3. osnovne škole - za obuku učitelja, 1 škola za specijalno obrazovanje) i 4 EU univerziteta sa iskustvom u obrazovanju učitelja.  

Glavni ishodi će biti poboljšanje strukture i sadržaja u nastavnom planu i programu obrazovanja učitelja, poboljšanje metodologije nastave, sprovođenje nastavnog plana i programa, razvoj i sprovođenje obuke za učitelje u  osnovnim školama. 

Projekat će obezbediti okvir za unapređenje ljudskog i infrastrukturnog potencijala neophodnog za postizanje ovih ciljeva kroz obuku učitelja i  saradnju  između univerziteta, kao i saradnju sa ne-akademskim partnerima i prenošenje znanja i iskustva.  

Učešće 4 državna univerziteta u Srbiji i neakademskih partnera u ovom projektu će generisati značajan uticaj na nacionalnom nivou, dok će partneri iz Evropske unije obezbediti iskustvo i znanje potrebno za brzo i uspešno ostvarenje ciljeva projekta. Održivost rezultata projekta će obezbediti trajni uticaj na nacionalnom nivou.

 

Radni paket:

RP1 Unapređenje strukture i sadržaja u kurikulumu za obrazovanje učitelja

RP2 Unapređenje metodike nastave u kurikulumu za obrazovanje učitelja

RP3 Implementacija kurikuluma

RP4 Razvoj i primena kurseva za stručno usavršavanje učitelja

RP5 Kontrola kvaliteta i monitoring

RP6 Diseminacija

RP7 Održivost

RP8 Menadžment projekta