Мастер библиотекар

Шта је програм Мастер дигитално образовање?

Студијски програм Мастер академских студија Дигитално образовање конципиран је тако да уважава претходно стечена знања и вештине, те даље надограђује теоријска и практична знања стечена на основним академским студијама кроз предавања, практичну наставу у облику лабораторијско-експерименталних вежби, као и кроз стручну праксу.

Програм подразумева образовање у складу са најновијим научним достигнућима у области методологије научно-истраживачког рада, технологија вештачке интелигенције у образовању, креирања веб-садржаја и методике медија и наставе информатике.

Шта могу да радим након студија?

Студенти ће стећи знања и вештине које ће им омогућити да се посвете научним истраживањима у области дигиталног образовања, као и да се успешно ангажују у одговарајућим просветним делатностима. Поред тога, овај програм oмогућава да студент након завршетка студија користи савремена дигитална дидактичка средства и материјале за учење, те готове софтверске платформе за подршку настави које су у сагласности са важећом педагошком праксом и савременим дидактичким препорукама.

Такође, након завршетка овог студијског програма, студент је компетентан да реализује наставу информатике  у средњим школама, као и за рад у настави информатике у основној школи. Овај програм је усклађен са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.

Шта ћу научити?

Након завршетка мастер студија, студенти ће развити компетенције и вештине за креирање, руковање и управљање различитим дигиталним садржајима, платформама и апликацијама које се користе у реализацији наставе потпомогнуте употребом рачунара, као и реализацији наставе информатике у основним и средњим школама.

Сходно наведеном, студенти ће стећи следећа знања, способности и компетенције:

  • Развој и управљање образовним дигиталним садржајима и материјалима,
  • Развој и креирање интерактивних, динамичких веб садржаја применом савремених веб технологија ( HTML5, CSS3, JavaScript/JQuery, Bootstrap, NodeJS),
  • Развој и примена образовних софтверских алата за наставу и учење,
  • Разумевање предности и мана примене вештачке интелигенције у образовању,
  • Примену методичких знања и вештина у настави информатике.

Колико је важна практична настава?

Практична настава је веома важан део студијског програма. Стручна пракса се обавља у сарадњи са образовним и другим релевантним установама које пружају могућност студентима да примене стечена знања у реалним ситуацијама и развију практичне вештине потребне за будући рад.

Полагање пријемног испита

Упис на мастер академске студије није условљен полагањем пријемног испита.

Зашто је важан развој информатике у основним школама?

Брз развој информатике и технологије довео је до повећаног изучавања информатичких предмета чак и у нижим разредима основне школе, због чега је студијски програм Дигитално образовање добар избор.

Желиш да студираш уз рад­­?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рад. За више информација можете погледати на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

За детаљне информације о терминима пријаве, упису и пријемном испиту, посетите линк на нашем сајту и запратите нас на друштвеним мрежама:

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Мастер дигитално образовање.