Издавачка делатност

Издавачкa делатност на Педагошком факултету у Сомбору публикује уџбеничку и другу стручну литературу: уџбенике, приручнике, практикуме, монографске и серијске публикације, зборнике радова са научних скупова и конференција, резултате истраживања и друге публикације намењене академском, научном и стручном раду.

Издавачку продукцију Педагошког факултета у Сомбору чине три  едиције - едиција монографије, едиција серијске публикације и едиција уџбеници, приручници и практикуми.

Објављени наслови у тематском погледу припадају широкој трансдисциплинарној области из различитих хуманистичких, друштвених и природних наука.

Председник Уређивачког одбора Издавачке делатности
проф.  др Веселина Ђуркин

Издавачка делатност
м
ср Јелена Стеванчев

Контакт
Подгоричка 4
25 000 Сомбор
Tel: (0)25 460292
Email: izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com 
facebook logo

Истражите каталоге наших издања

Image
Image
0
Издања
0
Рецензената
0
година

Ценовник и календар рада