Издавачка делатност

Издавачка делатност на Педагошком факултету у Сомбору публикује уџбеничку и стручну литературу: уџбенике, приручнике, практикуме, монографске и серијске публикације, зборнике радова са научних скупова и конференција, резултате истраживања, као и друге публикације намењене академском, научном и стручном раду.

Издавачку продукцију на Педагошком факултету у Сомбору чине три едиције: едиција Монографије, едиција Серијске публикације и едиција Уџбеници, приручници, практикуми.

Објављени наслови у тематском погледу припадају широкој трансдисциплинарној области из различитих хуманистичких, друштвених и природних наука.

Председник Уређивачког одбора
Проф. др Веселина Ђуркин

Издавачка делатност
Мср Јелена Стеванчев

Контакт
Имејл: izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com 
Tel. (0)25 460292
Подгоричка 4, 25 000 Сомбор

Истражите каталоге наших издања

Image
Image
0
Издања
0
Рецензената
0
година