Дипломирани учитељ

Шта је студијски програм Дипломирани учитељ?

Студијски програм основних академских студија за образовање учитеља је пројектован тако да буде у складу са захтевима развоја савременог образовања. Циљ програма је да образује и професионално оспособи учитеље за планирање и реализацију наставе од I до IV разреда основне школе. Будући учитељи ће својим ученицима помоћи у развоју и подстицању саморазвоја, укључујући познавање савремене методологије наставе и овладавање знањима из области образовних наука.

Шта могу да радим након студија?

По завршетку студија, бићеш спреман да предајеш у млађим разредима основне школе користећи најновије методе наставе и знања из образовних наука. Моћи ћеш да радиш у продуженом боравку, комбинованим одељењима, са децом са сметњама у развоју и да примениш савремене приступе у планирању, организовању и реализацији наставе. Такође, ако изабереш предмете из области енглеског језика и стекнеш 60 ЕСПБ уз положен одговарајући сертификат, моћи ћеш да предајеш енглески језик у млађим разредима основне школе (од I до IV разреда).

Шта ћу научити?

Студијски програм нуди свестрано образовање будућих учитеља, које подразумева стицање знања из различитих области: природних и друштвених наука, музичке и ликовне културе, физичког васпитања, као и бројних изборних предмета. Савладаћеш савремене наставне методе и технологије, као и основе образовних наука. Имаћеш прилику да учиш:

 • о планирању и организовању часова из свих наставних предмета (Српски језик, Математика, Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко васпитање, Грађанско васпитање);
 • о савременим наставним методама и технологијама;
 • о школској и породичној педагогији;
 • о дизајну курикулума;
 • о менаџменту у образовању;
 • о мултимедији;
 • о раду са ученицима са сметњама у развоју;
 • о информационим технологијама у образовању;
 • о основама педагошке и развојне психологије.

Оно што чини овај студијски програм посебним јесте могућност учествовања у различитим ваннаставним активностима, као што су: хор и оркестар, драмска секција, радионице са децом и студентска организација. Факултет организује и едукативне екскурзије, које на посебан начин обогаћују и оплемењују образовање будућих учитеља. Велика предност студирања на Педагошком факултету представља и могућност студирања у иностранству у оквиру Еразмус програма, где ће студенти стећи драгоцена искуства.

Колико је важна практична настава?

Практична настава је веома важан део студијског програма. Педагошка пракса је обавезна током све четири године студија. У сарадњи са основним школама и искусним менторима, студенти ће стећи практично искуство у раду са ученицима, уз сталну подршку наставника факултета како би максимално искористили искуство и развили своје вештине као будући учитељи. Кроз практичну наставу научићеш:

 • да планираш и организујеш наставу у млађим разредима основне школе;
 • да примењујеш најадекватније облике рада, наставне методе и наставна средства;
 • да реализујеш наставу из свих предмета у млађим разредима основне школе.

Желиш да студираш уз рад­­?

На нашем факултету постоји могућност студирања уз рад. За више информација можете погледати на овом линку.

Како се уписати и положити пријемни испит?

Кандидати који конкуришу за овај студијски програм најпре полажу проверу способности која обухвата проверу:

 • говорних способности;
 • музичких способности;
 • физичких способности.

Након провере способности, студенти полажу пријемни испит:

 • Српски језик и књижевност;
 • Општа култура и информисаност.

За детаљне информације о терминима пријаве и упису, посетите линк на нашем сајту, а запратите нас и на друштвеним мрежама:

Наш факултет нуди могућност електронске пријаве кандидата.

Електронску пријаву можете попунити овде.

Пријавни лист за упис на Педагошки факултет преузмите на овом линку.

Ако желите да се темељно припремите за пријемни испит, кликните овде и преузмите наше збирке са питањима и одговорима.

Како је програм акредитован?

На овом линку можете погледати акредитацију студијског програма Дипломирани учитељ.