Скриптарница

Литературу можете да купите лично или да је наручите поштом, електронском поштом или факсом.
Наруџбеница треба да садржи следеће податке

  • Назив и адресу особе или установе која наручује књиге
  • ЈМБГ особе или ПИБ установе
  • Е-мејл или број телефакса на који треба послати предрачун
  • Попис књига које наручујете, број примерака и цену
  • По плаћеном предрачуну наручену литературу и рачун шаљемо поштом на адресу наручиоца

 Захтев за поруџбину књига са назнаком „Наруџбеница публикација“, можете да пошаљете на факс 025/416-461

Имејл

izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com или

Адресу

Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
Подгоричка 4, 25 000 Сомбор

Image
Image