Скриптарница

Литературу можете да купите лично или да је наручите електронском поштом

Наруџбеница треба да садржи следеће податке

  • Име, презиме и поштанску адресу особе која наручује књиге или  назив и поштанску адресу установе која наручује књиге
  • ЈМБГ особе или ПИБ установе
  • Имејл на који треба послати предрачун
  • Попис књига које наручујете, број примерака и цену

По плаћеном предрачуну наручену литературу и рачун шаљемо поштом на адресу наручиоца

Захтев за наруџбину публикација можете да пошаљете на имејл

izdavacka.delatnost.pef.so@gmail.com или на поштанску адресу

Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
Подгоричка 4, 25 000 Сомбор

Image
Image