Доктор методике разредне наставе - природе, математике, информатике и физичког васпитања

Студијски програм докторских студија Методике разредне наставе природе, математике, информатике  и физичког васпитања на Педагошком факултету у Сомбору има за циљ да обезбеди: стицање и продубљивање научних знања и разумевање методичких законитости и теорија у разредној настави; интердисциплинарни приступ научним проблемима у настави, као и оспособљавање студената за самостално конципирање и реализацију сложених научних истраживања чији је циљ примена фундаменталних концепата темељног образовања са циљем унапређивања методичке теорије и праксе разредне наставе. Студенти који се уписују на овај студијски програм могу да изаберу једно од четири усмерења: Методика разредне наставе природе, Методика разредне наставе математике,  Методика разредне наставе информатике или Методика разредне наставе физичког васпитања.

Сврха студијског програма докторских студија Методике разредне наставе (природе, математике, информатике, физичког васпитања)  је образовање стручњака који ће после завршетка студијског програма моћи да раде у:

  • научноистраживачком раду у области  методике разредне наставе, нарочито у области методике разредне наставе природе, математике, информатике или физичког васпитања;
  •  у универзитетском образовању будућих кадрова из области методике разредне наставе,
  • у просветним инспекцијама, државним институцијама које се баве квалитетом и унапређењем образовања, посебно образовања у основној школи (разредној настави),
  • невладином сектору за унапређење и иновирање образовања у Републици Србији и његовим усклађивањем са образовним системима у свету, посебно ЕУ;
  • тимовима ангажованим на унапређењу и иновирању образовања у Републици Србији и слично. 

Ценовник и календар рада