Катедра за библиотекарство

Address
Консултације:
понедељак 10-12 часова
Доцент
Канцеларија 4
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 лок.125

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2017.
 • Асистент, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2010-2017.
 • Сарадник у настави ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2008-2010.
 • Стручни сарадник, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2007-2008.
 • Професор латинског језика, Гимназија “Вељко Петровић”, 1997-2005.

Репрезентативне референце

 • Селихар, К. (2022). Прве школске библиотеке у Војводини под аустроугарском влашћу. Детињство, XLVIII, 3, 115-122.
 • Селихар, К., Вучковић, Ж. (2022). Читаонице ђачких дружина као носиоци просветитељста и националног препорода српског народа у Хабзбуршкој монархији у 18. и 19. Веку. У Ј. Марковић (уред.), Наука и стварност: књ. 15. Зборник радова са научног скупа, Пале, 22. мај 2021. (стр. 635-648). Источно Сарајево: Филозофски факултет.
 • Селихар, К. и Вучковић, Ж. (2021). Сомборски књигољубац Карло Бијелицки: 160 година градске библиотеке. Антропологија, 21 (1), 131-140.
 • Селихар, К. (2019). Књижарство и штампарство у Војводини до 1914. године : прилог историји српског штампарства. У М. Кулић (уред.), Наука и стварност, зборник радова са научног скупа (Пале, 19. мај 2018), књ. 13, том 1 (стр. 559-572). Источно Сарајево: Филозофски факултет. DOI 10.7251/TOMNIS1901559S
 • Селихар, К. и Вучковић, Ж. (2019). Библиотекарство у раљама живота : од школовања до запослења. Читалиште, 18/ 35, 10-14. DOI: 10.19090/cit.2019.35.10-14
 • Селихар, К. (2019). Библиотека српске Препарандије у Сомбору: каталог старе и ретке књиге. У Д. Вукићевић (уред.), Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : (зборник радова са научног састанка одржаног 9. новембра 2018. године) (стр. 89-98). Инђија: Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић“.
 • Селихар, К. и Рудић, Г. (2018). Школовање библиотекара информатичара на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду. У М. Кулић (ур.), Наука и стварност: зборник радова са научног скупа (Пале, 20. мај 2017). Том 1. (стр. 609-620). Источно Сарајево: Филозофски факултет. DOI 10.7251/TOMNIS1701609S
 • Селихар, К. и Рудић, Г. (2018).Каталошка обрада драматизованих књижевних дела у школској лектири. Норма, 23/1, 127-133.
 • Селихар, К. (2018).Значај читаоничког покрета код Срба у Војводини од 1842. до 1918. за очување културног и националног идентитета. У: Г. Стокић Симончић (ур.), Библиотеке и идентитет (стр. 27-38). - Панчево : Градска библиотека : Центар за културу и екологију Панарт ; Нови Сад : Филозофски факултет ; Сомбор : Педагошки факултет. ISBN 978-86-85131-36-3.
 • Селихар, К. (2016). Развојни лук и основне карактеристике читаоничког покрета у Војводини – српске читаонице до 1918. године. Антропологија, 16 (3), 71-81.