УПИС 2024/2025.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

У оквиру ове секције налазе се све неопходне информације које ће Вас упознати са начином уписа на докторске академске студије.

За упис у академску 2024/2025. годину, на мастер академским студијама доступна су два акредитована студијска програма:

Оба студијска програма трају три године.

Број слободних места за упис студената

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Докторске академске студије методике разредне наставе

5

5

10

Докторске академске студије библиотекарства

3

2

5

Укупно

8

7

15

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријава кандидата на Факултету: 2, 3. и 4. октобар 2024. године
 • Интервју: 8. октобар 2024. године
 • Прелиминарна ранг листа: 9. октобар 2024. године
 • Коначна ранг листа: 11. октобар 2024. године
 • Упис кандидата: 14. и 15. октобар 2024. године

ДРУГИ УПИСНИ РОК

 • Пријава кандидата на Факултету: 21. и 22. октобар 2024. године
 • Интервју: 23. октобра 2024. године
 • Прелиминарна ранг листа: 24. октобар 2024. године
 • Коначна ранг листа: 28. октобар 2024. године
 • Упис кандидата: 29. и 30. октобар 2024. године

 

Документација

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист прилажу фотокопије следећих докумената:

 • дипломе претходно завршених нивоа студија (дипломе и додаци диплома основних и мастер академских студија, дипломе и уверења о положеним испитима основних основних и магистарских студија),
 • кратку биографију и библиографију са акцентом на стручни и научни рад,
 • фотокопије објављених радова или потврду да је рад прихваћен за објављивање; и
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.

Новчане накнаде

 • за пријаву на конкурс: 10.000 динара
 • за упис: 15.000 динара

ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА 840-1136666-68

 

Више о конкурсу за упис на докторске студије прочитајте овде.

Желимо вам пуно среће!

Поред сајта, све релевантне информације се налазе и на нашим друштвеним мрежама:

Међу бројним предностима које студирање на Педагошком факултету доноси издвојили бисмо:

 • иновативни програм који прати савремене токове образовања;
 • праксу у школама коју студенти искусе већ на првој години студија;
 • могућност усавршавања у иностранству;
 • велики број изборних предмета, међу којима је и енглески језик, на којем се оспособљавате да предајете енглески језик од првог до четвртог разреда основне школе, уз одговарајући стечени ниво знања језика;
 • студенти имају могућност похађања различитих ваннаставних активности, као што су хор, драмска секција, разне едукативне и уметничке радионице, као и бројне активности које се организују у сарадњи са школом, вртићем или библиотеко;
 • студентски дом и менза који се налазе у непосредној близини Факултета, као и ниски трошкови становања и исхране.
Погледај све