Održan treći sastanak u okviru projekta DANUBE (erazmus + ka2)

U ponedeljak 11. oktobra 2021. godine održan je treći po redu transnacionalni sastanak u okviru ERASMUS + projekta strateška partnerstva, pod nazivom: DANUBE - Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon (Razvoj novih andragoških i dijagnostičkih intervencija i pristupa fenomenu docilnosti odraslih). Koordinator projekta je Univerzitet Mateja Bel u Banskoj Bistrici. Članovi projektnog tima iz Srbije su sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Mila Beljanski, prof. dr Mia Marić, doc. dr Marija Cvijetić i doc. dr Dejan Đorđić.

Zbog trenutne situacije vezane za pandemiju COVID-19, i ovaj sastanak je održan u onlajn formatu, iako je agendom projekta bilo predviđeno da bude u Krakovu u Poljskoj, na Pedagoškom Univerzitetu, koji je jedan od projektnih partnera. Iz koordinatorske zemlje Slovačke, kao i iz svih partnerskih zemalja: Poljske, Češke, Finske i Srbije, uz podršku Zoom platforme za virtuelnu komunikaciju, uključili su se predstavnici institucija koje realizuju projekat. Pedagoški fakultet u Somboru na ovom trećem virtuelnom sastanku predstavljali su prof. dr Ruženka Šimonji Černak, doc. dr Marija Cvijetić, prof. dr Mila Beljanski i prof.dr Mia Marić.  

Osnovna tema ovog trećeg po redu sastanka je bila konačna odluka u vezi sa uzorkom ispitanika u istraživanju koje bi trbalo uskoro da počne. Svi predstavnici su učestvovali u okviru diskusije o strukturi uzorka, uzrasnom rasponu (od 18 do 64 godine) i obrazovnom statusu (učesnici formalnog obrazovanja) budućih ispitanika. Bilo je reči i o broju ispitanika koji svaka država treba da obezbedi a razjašnjene su i određene nedoumice i dileme istraživača vezane za dalje projektne aktivnosti, preciziranje karakteristika uzorka, mogućnosti produženja projekta i projektnih aktivnosti od 3 do 9 meseci zbog situacije vezane za pandemiju, te vremenski okviri za buduće aktivnosti. Na kraju sastanka, svi učenici su izrazili zadovoljstvo postignutim efektima i izrazili nadu da će okolnosti omogućiti da se sledeći sastanak održi uživo u Finskoj, kako je i predviđeno projektnom agendom, u martu sledeće godine.

3 1

3 2