Održan prvi sastanak u okviru projekta DANUBE (erazmus + ka2)

U četvrtak, 26. novembra 2020. godine održan je prvi transnacionalni sastanak u okviru ERASMUS + projekta strateška partnerstva, pod nazivom: DANUBE - Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon. Koordinator projekta je Univerzitet Mateja Bel u Banskoj Bistrici, a partnerska institucija iz Srbije je Univerzitet u Novom Sadu. Svih pet članova projektnog tima iz Srbije su sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Mila Beljanski, prof. dr Mia Marić, doc. dr Marija Cvijetić i doc. dr Dejan Đorđić.

Usled aktuelne epidemiološke situacije u zemljama koje su uključene u projekat, sastanak je održan u onlajn formatu, iako je prethodno nacrtom projekta bilo predviđeno da ovaj inicijalni sastanak bude održan u Banskoj Bistrici u Slovačkoj, na Univerzitetu Mateja Bel, koji je nosilac projekta. Iz Slovačke, kao i iz svih partnerskih zemalja: Poljske, Češke, Finske i Srbije, uz podršku Zoom platforme za virtuelnu komunikaciju, uključila su se po dva predstavnika. Pedagoški fakultet u Somboru na ovom prvom virtuelnom sastanku predstavljale su prof. dr Ruženka Šimonji Černak i doc. dr Marija Cvijetić. 

Nakon pozdravne dobrodošlice predstavnika koordinatorske zemlje, Slovačke, predstavljen je Univezitet Mateja Bel u Banskoj Bistrici, sa posebnim osvrtom na Departman za andragogiju. Nakon toga, uključili su se predstavnici četiri partnerske zemlje, koji su ukratko predstavili svoje univerzitete i fakultete u okviru njih, na kojima su zaposleni. Prezentaciju o Pedagoškom fakultetu u Somboru Univerziteta u Novom Sadu prikazala je prof. dr Ruženka Šimonji Černak. Potom je bilo reči o osnovnim ciljevima projekta, instrumetnima koji će biti validirani i okvirnim terminima za realizaciju pojedinih zadataka. Posebno je predstavljen Objektivni test docilnosti (OTD), koji će, kao i ostali instrumenti, biti preveden na sve jezike uključenih zemalja i standardizovan kroz projektne aktivnosti. Predstavnica koordinatoske zemlje učesnike je upoznala sa principima menadžmenta projekta, a na kraju je bilo prostora i za otvorenu diskusiju predstavnika svih zemalja, gde su razjašnjene sve potencijalne nedoumice i odgovoreno na pitanja učesnika, koja su se pretežno ticala specifičnosti realizacije istraživanja (karakteristike uzorka, način prikupljanja podataka) i vremenskih odrednica.

Neposredno posle ovog virtuelnog transnacionalnog sastanka sa predstavnicima koordinatorske i partnerskih zemalja, svih pet članova tima sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu, još jednom su zajednički sumirali dobijene informacije i zaključke. U skladu sa tim, dogovoreni su i naredni koraci u okviru rada na projektu, koji se u ovoj fazi odnose prvenstveno na prevod i dalju pripremu mernih instrumenata, koji će biti standardizovani kroz istraživanje na uzorku iz Srbije, te precizirani vremenski okviri i podela zaduženja među članovima u okviru istraživačkog tima sa Pedagoškog fakulteta u Somboru.

 DANUBE sastanak 1

DANUBE sastanak 2