Održan drugi sastanak u okviru projekta DANUBE (erazmus + ka2)

U četvrtak, 6. maja 2021. godine održan je drugi po redu transnacionalni sastanak u okviru ERASMUS + projekta strateška partnerstva, pod nazivom: DANUBE - Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon (Razvoj novih andragoških i dijagnostičkih intervencija i pristupa fenomenu docilnosti odraslih). Koordinator projekta je Univerzitet Mateja Bel u Banskoj Bistrici. Članovi projektnog tima iz Srbije su sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Mila Beljanski, prof. dr Mia Marić, doc. dr Marija Cvijetić i doc. dr Dejan Đorđić.

Zbog trenutne situacije vezane za pandemiju COVID-19, i ovaj sastanak je održan u onlajn formatu, iako je agendom projekta bilo predviđeno da bude u Zlinu u Češkoj, na Univerzitetu Tomaš Bata, koji je jedan od projektnih partnera. Iz koordinatorske zemlje Slovačke, kao i iz svih partnerskih zemalja: Poljske, Češke, Finske i Srbije, uz podršku Zoom platforme za virtuelnu komunikaciju, uključili su se predstavnici institucija koje realizuju projekat. Pedagoški fakultet u Somboru na ovom drugom virtuelnom sastanku predstavljali su prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Mia Marić i doc. dr Dejan Đorđić.  

Osnovni cilj ovog drugog sastanka bio je osvrt na fazu pripreme mernih instrumenata i prethodno sprovedeno pilot istraživanje od strane istraživačkih timova u svim zemljama koje su uključene u projekat. Potom su od strane predstavnika svih institucija prezentovane finalne verzije mernih instrumenata na jezicima svih učesnika, čija je standardizacija predviđena projektom: Valerandova skala akademske motivacije (AMS), Upitnik samoregulacije (SRQ) i Objektivni test docinosti (OTD). Verziju instrumenata na srpskom jeziku i pilot istraživanje realizovano u našoj zemlji prezentovali su prof. dr Mia Marić i doc. dr Dejan Đorđić sa Pedagoškog fakulteta u Somboru. Svi predstavnici su učestvovali u okviru diskusije o mernim instrumentima i realizovanom pilot istraživanju, a razjašnjene su i određene nedoumice i dileme istraživača vezane za dalje projektne aktivnosti, kao što su definisanje socio-demografskih varijabli, preciziranje karakteristika uzorka, zadaci vezani za pripremu priručnika, te vremenski okviri za buduće aktivnosti. Na kraju sastanka, svi učenici su izrazili zadovoljstvo postignutim efektima i izrazili nadu da će okolnosti omogućiti da se sledeći sastanak održi uživo u Poljskoj, kako je i predviđeno projektnom agendom.

1620367701379

1620367728529

1620367747179