Катедра за библиотекарство

Позиција:
Секретар катедре
Address
Консултације: уторак 10-12 часова
Асистент
Канцеларија 4
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 лок.125
Данка Ивошевић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија:

  • Асистент, ужа научна област Библиотекартсво, Педагошки факултет у Сомбору, 2018.
  • Сарадник у настави, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2016-2017.
  • Сарадник без сарадничког звања, Педагошки факултет у Сомбору, 2011-2012.

Репрезентативне референце

  • Рудић, Г. и Ивошевић, Д. (2022). Промене у каталошким стандардима и логичкој основи каталогизације у електронском окружењу. У Ј. Марковић (ур.), Наука и стварност: књ. 15. Зборник радова са научног скупа, Пале, 22. мај 2021. (стр. 649-666). Источно Сарајево: Филозофски факултет.
  • Ивошевић, Д. и Селихар, К. (2021). Библиографија у крфском Забавнику. У А. Вранеш (уред.), Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића (зборник радова са научног састанка одржаног 13. новембра 2020. године) (стр. 177-186). Инђија: Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић".
  • Ивошевић, Д. (2019). Библиографија српских просветно-педагошких часописа (1956-2015). У Д. Вукићевић (уред.), Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића (зборник радова са научног састанка одржаног 9. новембра 2018. године) (стр. 307-314). Инђија: Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић".