Катедра за библиотекарство

Позиција:
Шеф катедре
Address
Консултације:
Среда 11-13 часова
Редовни професор
Канцеларија 4
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030
Проф. др Гордана Рудић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације
Радна биографија
 • Редовни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2023.
 • Ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2016.
 • Доцент, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2012.
 • Руководилац библиотеке Департмана за математику и информатику, Природно-математички факултет у Новом Саду, 1991-2018 (од 2012 - 70% радног времена).

Репрезентативне референце

 • Рудић, Г. и Ивошевић, Д. (2022). Промене у каталошким стандардима и логичкој основи каталогизације у електронском окружењу. У Ј. Марковић (ур.), Наука и стварност: књ. 15. Зборник радова са научног скупа, Пале, 22. мај 2021. (стр. 649-666). Источно Сарајево: Филозофски факултет.
 • Настић, О. и Рудић, Г. (2022). Музејске специјалне библиотеке у Србији. Баштина, 57, стр. 239-251. DOI 10.5937/bastina32-38519.
 • Ivanovic, L., Dimic Surla, B., Surla, D., Ivanovic, D., Konjovic, Z. & Rudic, G. (2018). Improving the discoverability of PhD student work through a CRIS system. The Electronic Library, 36(3), 471-486, DOI 10.1108/EL-05-2016-0104
 • Rudić, G., Dimić Surla B., & Ivanović D. (2016), Cataloguing government documents using the MARC 21: A case study of materials from the AP Vojvodina government sessions. Journal of Librarianship and Information Science, 48/4, pp. 363-372. DOI 10.1177/0961000615622677
 • Rudić, G. & Dimić Surla, B. (2013). Using OCL in the formal specification of the library standards. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 23/3, pp. 341-359. DOI 10.1142/S0218194013500101
 • Rudić, G. & Surla, D. (2009). Conversion of bibliographic records to MARC 21 format. The Electronic Library, 27/6, pp. 950-967. DOI 10.1103/02640470911004057
 • Рудић, Г. (2019). Информацона писменост и иновативност библиотекара у високошколској библиотеци. У: М. Кулић (уред.), Наука и стварност, зборник радова са научног скупа (Пале, 19. мај 2018), књ. 13, том 1 (стр. 547-558). Источно Сарајево: Филозофски факултет. DOI 10.7251/TOMNIS1901547R
 • Рудић, Г. и Вучковић, Ж. (2021). Изазови и перспективе критичке педагогије медија. Методички видици, 12, стр. 359-374. DOI: 10.19090/mv.2021.12.359-374
 • Судимац, Т. и Рудић, Г. (2019). Дигитализација културне баштине у јавним библиотекама централне Србије – стање и перспектива. Култура полиса, XVI/ 40, 445-458.
 • Рудић Г. (2016). Спецификација ограничења у MARC 21 форматима. Нови Сад: Природно-математички факултет, ИСБН 978-86-7031-370-5.