Катедра за библиотекарство

Address
Консултације:
Уторак 12-14
Редовни професор
Канцеларија 4
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 лок.125
Проф. др Жељко Вучковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Редовни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2011.
 • Ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Педагошки факултет у Сомбору, 2007.
 • Ванредни професор, ужа научна област Менаџмент у медијима, Факултет за менаџмент, 2007.
 • Доцент, ужа научна област Менаџмент у медијима, Факултет за менаџмент, 2002.

Репрезентативне референце

 • Селихар, К., Вучковић, Ж. (2022). Читаонице ђачких дружина као носиоци просветитељста и националног препорода српског народа у Хабзбуршкој монархији у 18. и 19. Веку. У Ј. Марковић (уред.), Наука и стварност: књ. 15. Зборник радова са научног скупа, Пале, 22. мај 2021. (стр. 635-648). Источно Сарајево: Филозофски факултет.
 • Марковић, С. и Вучковић, Ж. (2021). Продор националсоцијализма. Немци Краљевине Југославије 1941. године. Социолошки преглед, 55(3), стр. 1165-1182. DOI: 10.5937/socpreg55-32323
 • Рудић, Г. и Вучковић, Ж. (2021). Изазови и перспективе критичке педагогије медија. Методички видици, 12, стр. 359-374. DOI: 10.19090/mv.2021.12.359-374
 • Марковић, С., Вучковић, Ж. (2020). Идеја о „војвођанском родољубу и српском патриоти“. Друштвени контекст Новосадске резолуције из 1932. године. Социолошки преглед, 54(4), стр. 1279-1297.
 • Селихар, К. & Вучковић, Ж. (2019). Библиотекарство у раљама живота : од школовања до запослења. Читалиште, 18/35, стр. 10-14. DOI: 10.19090/cit.2019.35.10-14
 • Вучковић, Ж. (2019). Стратегија научних истраживања на универзитету у светлости Кунове теорије научних револуција. У В. Катић (уред.), XXV скуп Трендови развоја: Кавалитет високог образовања, Копаоник, 11-14. 02. 2019. (зборник радова) (стр. 238-240). Нови Сад: Факултет техничких наука.
 • Stokić Simončić, G. i Vučković, Ž. (2010). Information literacy in Serbia: Initiatives and strategies. Studies in Informatics and Control (SIC), 19/2, pp. 177-184.
 • Вучковић, Ж. (2011). Залазак Гутенбергове галаксије: културолошке и епистемолошке импликације. Теме, 2, стр. 513-529.
 • Вучковић, Ж. (2011). Студенти Гугл-генерације: педагошки и етички аспекти коришћења интернета у високошколском образовању. Настава и васпитање, 3, стр. 472-483.
 • Стокић Симончић, Г. и Вучковић, Ж. (2012). Библиотеке и идентитет. Нови Сад: Филозофски факултет.