Катедра за математику и методику наставе математике

Address
Консултације
Среда- 12:00 - 13:00
Четвратак- 12:00-13:00
Асистент
Канцеларија 28
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030 локал 173
Марина Милошевић, маст.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Radna biografija:

  • 2021 – асистент за ужу научну област Методика наставе математике, на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
  • 2019-2021 – сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе математике, на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

Reprezentativne reference:

  • Gordic, S., Milosevic, M., Sabo, K. (2019). Solving combinatorial problems in lowergrades of primary school, Science and mathematics education in the 21th centurу. Proceedings of the ATEE Winter - Conference, (pp. 107 - 115)
  • Лазић, Б., Милошевић, М. Сабо, К. (2022). Задаци отвореног типа у функцији подстицања логичког мишљења у почетној настави математике. Зборник радова. Педагошки факултет у Ужицу.
  • Гордић, С., Лазић, Б., Милошевић, М. (2022). Историјска генеза појма броја и бројевних система – могућности примене у почетној настави математике (I). Норма, XXVII/1, стр. 85-98.
  • Гордић, С., Лазић, Б., Милошевић, М. (2022). Историјска генеза појма броја и бројевних система – могућности примене у почетној настави математике (II). Норма, XXVII/2, стр. 227-235.