Катедра за математику и методику наставе математике

Address
Консултације:
понедељак 16:00 – 17:00
петак 15:00 – 16:00
Доцент
Кабинет 44
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 локал 171
Доц. др Снежана Гордић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Radna biografija:

 • Доцент, ужа научна област Математичке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2022.
 • Асистент са докторатом, ужа научна област Математичке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2019.
 • Асистент, ужа научна област Математичке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2016.
 • Истраживач сарадник, ужа научна област Анализа и вероватноћа, Природно–математички факултет, Нови Сад, 2011.
 • Истраживач приправник, ужа научна област Анализа и вероватноћа, Природно–математички факултет, Нови Сад, 2009.

Reprezentativne reference:

 • Petojević, A., Gordić, S., Mandić, M., Ranitović, M. G. (2023). New Eqvivalents of Kurepa’s Hypothesis for Left Factorial, Axioms 12(8), 785.
 • Gordić, S., Levajković, T., & Oparnica, Lj. (2022). On a Wick-type stochastic parabolic equations with random potentials. Partial Differential Equations in Applied Mathematics, 100473. DOI 10.1016/j.padiff.2022.100473
 • Гордић, С., Лазић, Б., и Mилошевић, M. (2022). Историјска генеза појма броја и бројевних система – могућност примене у почетној настави математике I. Норма, 27(1), 85-98. DOI 10.5937/norma27-38116
 • Гордић, С., Лазић, Б., и Mилошевић, M. (2022). Историјска генеза појма броја и бројевних система – могућност примене у почетној настави математике II. Норма, 27(2), 227- 235. DOI 0.5937/norma2202227G
 • Gorjanac Ranitović, M., Maričić, M., Marić, M., Petojević, A., & Gordić, S. (2022). Teachers’ perceptions of instructional guidance in online mathematics teaching. Uzdanica - časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, 19, No. Spec.issue: Methodological Aspects of Teach. Math., Str. 115-132, UDK 37.011.3- 051: 37.018.43:51, ISBN 1451-673X, Pedagoški fakultet u Jagodini
 • Gordić, S., Levajković, T., & Oparnica, Lj. (2021). Stochastic parabolic equations with singular potentials. Chaos, Solitons & Fractals, 151, 111245.
 • Гордић, С., Николић, М., и Орлић, С. (2020). Анализа уџбеника математика применом СПУР приступа. Норма, 25(2), 253-266.
 • Gordić, S., Oberguggenberger, M., Pilipović, S., & Seleši, D. (2019). Generalized stochastic processes in algebras of generalized functions: Independence, stationarity and SPDEs. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 475(2), 1196-1214.
 • Gordić, S., Milošević, M. & Sabo, K. (2019). Solving combinatorial problems in lower grades of primary school, p. 107-115, In: Leite, L., Oldham, E., Carvalho, L., Afonso, A. S., Viseu, F., Dourado, L. G. P., & Martinho, M. H. (2019). Proceedings of the ATEE Winter Conference ‘Science and mathematics education in the 21st century’.
 • Gordić, S., Oberguggenberger, M., Pilipović, S., & Seleši, D. (2018). Probabilistic properties of generalized stochastic processes in algebras of generalized functions. Monatshefte für Mathematik, 186(4), 609-633.
 • Zarin H., & Gordić S. (2012). Numerical solving of singularly perturbed boundary value problems with discontinuities. Novi Sad Journal of Mathematics, 42(1), 131-145.

Лични сајт: https://sites.google.com/view/snezanagordic/home