Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
на мејл
Асистент
Канцеларија 49
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030 локал 150

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија:

 • Асистент, ужа научна област Књижевне науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2012.
 • Доцент, ужа научна област Књижевне науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2018.

Репрезентативне референце:

 • Вучковић. Анкица :„Српски роман за децу на почетку 21. века у светлу књижевних награда (2001–2010)“ (ауторски сажетак)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1/2018.
 • Вучковић. Анкица: „Бојим се људи од једне жетве- културолошки апекти Дине Френка Херберта“. Детињство. Нови Сад бр. 2, стр. 5 -22, UDC 821.111.09 Herbert F, 2022.
 • Вучковић. Анкица: „Једном у Перлезу Петра Жебељана у контексту аутобиографских романа са темом детињства“. Детињство. Нови Сад бр. 3, стр. 73-84, UDC 821.163.41-93-94.09 Žebeljan P.(049.32), 2022.
 • Вучковић. Анкица: „'Лепога су жељни људи' -омаж опусу Воје Царића". Детињство. Нови Сад бр. 4, стр. 113-131, UDC 821.163.41-93-14.09 Carić V., 2022.
 • Вучковић. Анкица: „'Тражим пуно поштовање за грађане растом мање'- позитивна онтологија детињства у култури и уметности друге половине 20. вeкa“. Зборник радова са Међународног научног скупа “Српски језик, књижевност и уметност”. ФИЛУМ, Крагујевац, 2019, стр. 591-605, УДК 821.163.4-93.09"19"
 • Вучковић. Анкица: „Vladimir Andrić: ’Pustolov’“. Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. God. 5, br. 5, 2015, стр. 159–168. DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2015.5 M52
 • Вучковић. Анкица: „Рокенрол – засебна уметност?“, Зборник са Међународног научног скупа  “Српски језик, књижевност и уметност”. ФИЛУМ, Крагујевац, 2016, стр 29-40.
 • Вучковић, Анкица: „Родно и народно“, Часопис „Детињство“, Нови Сад, свеска 2, 2018, стр. 27-39. ISSN 0350-5286; UDC 821.163.42-31.09 Simić Bodrožić I (COBISS.RS- 9948418)
 • Вучковић. Анкица: „Књижевност и физичка реалност (културолошки аспекти наставне корелације)“. Зборник радова са научног скупа „Наука и стварност“, Филозофски факултет Пале, књига 12, том 1, 2018, стр. 563-578. ISSN 2490-4074; DOI 10.7251/TOMNIS1701563V.