Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
среда 11.45 – 13.45
Канцеларија 35
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025 412 030 локал 167
Др Наташа Гојковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Фебруар, 2000. – Септембар 2001. Основна школа „Аврам Мразовић“. Радно место: Наставник енглеског језика
 • Септембар 2001. – Септембар 2002. РТВ „Спектар“ Сомбор. Радно место: Радијски и телевизијски водитељ
 • Јануар 2003. – Јануар 2013. Регионална привредна комора Сомбор. Радно место: Самостални стручни сарадник – инокореспондент
 • Јануар 2013. – Педагошки факултет у Сомбору. Избор у звање: Наставник страног језика – енглески језик (април, 2013.)

Репрезентативне референце

 • Гојковић, Н. (2012). Однос визуелног и наративног у прози Милете Продановића: технологија као тематски и формални изазов. Филолог, Бањалука, стр. 141-155.
 • Гојковић, Н. (2013). Хомоеротски топос у Заљубљеним женама Дејвида Херберта Лоренса: Блутсбрüдерсцхафт – сан или ноћна мора? Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду.
 • Гојковић, Н. (2014). Идентитет на размеђу викторијанског и модерног доба у Великој Британији. Норма, Сомбор.
 • Гојковић, Н. (2014). Алхемија дијаманта у Заљубљеним женама: Лоренсови демони неприлагођености. Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду.
 • Гојковић, Н. (2015). Емили Бронте и Оркански висови: буран унутрашњи свет једне тихе девојке. Филолог, Бањалука. Рад прихваћен за штампу.
 • Gojković, N. (2015). Catherine and Edgar Linton: an Unsuccessful Attempt of Taming of the Shrew. Izlaganje na konferenciji ELALT 3 (English Language and Anglophone Literatures Today). Knjiga apstrakata.
 • Гојковић, Н. (2012). Однос визуелног и наративног у прози Милете Продановића: технологија као тематски и формални изазов. Излагање на Четвртом научном скупу младих филолога Србије у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет. Књига апстраката.
 • Гојковић, Н. (2012). Идентитет на размеђу викторијанског и модерног доба у Великој Британији. Излагање на Првом научном интердисциплинарном скупу младих научника друштвених и хуманистичких наука, Контексти, Филозофски факултет у Новом Саду. Књига апстраката.
 • Гојковић, Н. (2013). Превођење архаизама и историцизама са енглеског на српски језик у роману Разум и осећајност Џејн Остин: критичка анализа. Излагање на симпозијуму Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет Нови Сад. Књига апстраката.