Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
уторак 15 – 17
Ванредни професор
Канцеларија 35
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 локал 167
Проф. др Ивана Мишкељин

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације
Радна биографија
  • Наставник страног језика – Енглески језик, Педагошки факултет у Сомбору, новембар 2012.
  • Преводилац за Ортис,Ортодонтско удружење Србије, Институт за ратарство и повртартсво
  • Студент постдипломац ангажован у настави, Филозофски факултет, 2004-2007
  • Наставник енглеског језика, Основна школа Михајло Пупин, Ветерник, 2007-2011
  • Професор енглеског језика, Средња пољопривредна школа, Футог, 2003-2004

Репрезентативне референце

  • I. Miškeljin, J. Biljetina, N. Gojkovic, A Qualitative Analysis of Student’s Summary writing in English, Zbornik vedeckovýskumných prác č. 15, Pedagogická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, (2015b), 84-97.  (M14)
  • I. Miškeljin, English for Students of Education 2nd Year, Pedagoški fakultet, Sombor (2015a) (M43)
  • И. Мишкељин, Настава енглеског језика на Педагошком факултету у Сомбору: искуства студената, Норма 1, (2014), 143-152. (М52)
  • I. Miškeljin, Infinitival Complements in Serbian – A Generative Approach, Filolog časopis za jezik, književnost i kulturu 5, (2012), 199-209. (M52)
  • I. Miškeljin, An Overview of Infinitivals (Control) – A Generative Approach, Novi Sad: Feljton. (monografija), (2011). (M42).

Ценовник и календар рада