Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
петак 12 – 14
Ванредни професор
Канцеларија 50
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Проф. др Маријан Јелић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент за ужу научну област лингвистичке науке, Педагошки факултет у Сомбору, новембар 2010.
 • Асистент за ужу научну област лингвистичке науке, Учитељски факултет у Сомбору, август 2003.

Репрезентативне референце

 • М. Јелић, Етници и ктетици у Војводини, Педагошки факултет у Сомбору, 2010.
 • М. Јелић, Творба етника и ктетика, Српски језик, XII/1-2 (2007), 459–468.
 • М. Јелић и И. Лазић Коњик, О значењу лексеме ЧУДО у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, ЛВ/1 (2012), 197–210.
 • М. Јелић, Рекција глагола у нашим описним речницима, Српски језик, XVII (2012), 161—170.
 • М. Јелић, Дублетна образовања и хомонимске номинације код код етника и ктетика (од ојконима у Војводини), Наш језик, XЛВ, књ. 3—4 (2014), 19—37.
 • М. Јелић, Суфикси за грађење ктетика (од ојконима у Војводини), Наш језик XXXVII/1-4 (2006), 53–64.
 • М. Јелић, Суфикси за творбу етника, Зборник за српски језик, књижевност и умјетност, година VI/VII, бр. ¾ (2006/2007), 345–369.
 • М. Јелић, Напомене о обради запете и наводника у измењеном и допуњеном издању Правописа, Узданица, год. IX, бр. 1 (2012), 331–334.
 • М. Јелић и И. Лазић Коњик, Вербалне асоцијације у испитивању значења лексеме ЧУДО у српском језику, зборник Језици и културе у времену и простору, 2012, 23—29.
 • М. Јелић, О универбизацији у пчеларској лексици, Зборник у част Гордани Вуковић – Лексикологија, ономастика, синтакса, 2011, 249–256.

Ценовник и календар рада