Катедра за језик и књижевност

Address
Консултације:
понедељак 13 –15
Редовни професор
Канцеларија 50
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Ванредни професор за ужу научну област Књижевне науке, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 2015 -
 • Доцент за ужу научну област Књижевне науке, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 2010 – 2015.
 • Асистент, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 1999 – 2010.

Репрезентативне референце

 • Шаранчић Чутура, С. Бранко Ћопић – дијалог с традицијом. Усмена књижевност у делима за децу и омладину Бранка Ћопића. Нови Сад: Змајеве дечје игре, (2013).
 • Шаранчић Чутура, С. Нови живот старе приче. Усмена књижевност у прози за децу на крају XX века. Нови Сад: Змајеве дечје игре, (2006).
 • Шаранчић Чутура, С. Пред орнаментиком жанра. Прилог тумачењу усмене бајке „Чардак ни на небу ни на земљи“. Повезивање наставних предмета и стручно усавршавање учитеља – зборник радова 4, Сомбор: Педагошки факултет (2015), 102 – 118.
 • Шаранчић Чутура, С. Гротескно у поетској структури фолклорне загонетке, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, св. 3 (2014).
 • Шаранчић Чутура, С. Критичка мисао Бранка Миљковића о поезији за децу и осетљиве. Књижевна историја, бр. 154 (2014).
 • Шаранчић Чутура, С. Жанровска и стилска речитост варијане. Усмена бајка о Пепељуги по запису Јована Суботића. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, св. 1 (2014), 57 – 69.
 • Шаранчић Чутура, С. Значењска сложеност усмене посленичке лирике. „Наџњева се момак и девојка“ - љубав у мрежи архајског. Повезивање наставних предмета и стручно усавршавање учитеља, тематски зборник 3. Сомбор: Педагошки факултет (2014),87 – 97.
 • Шаранчић Чутура, С. Усмена бајка о Пепељуги у кључу традиционалне културе и поетике варијанте (записи Вука Караџића и Милице Стојадиновић. Наслеђе, год. XИ, бр. 28 (2014), 243 – 258.
 • Шаранчић Чутура, С. Семантика игре у роману „Прољећа Ивана Галеба. Игре прољећа и смрти“ Владана Деснице. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 61, св. 2 (2013), 491 – 504.
 • Шаранчић Чутура, „Сестре без брата“ – синкретична природа жанра усмене лирске песме. Зборник Матице српске за славистику, св. 78 (2010), 51 – 68

Ценовник и календар рада