Катедра за језик и књижевност

Address
Конуслтације:
уторак 10 – 12
Емеритус
Канцеларија 29
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Проф. емеритус Тихомир Петровић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Доцент, предмет: Српски језик и књижевност, Учитељски факултет у Врању, 1993.
  • Ванредни професор, предмет: Књижевност за децу, Учитељски факултет у Врању, 1995.
  • Редовни професор, предмет: Књижевност за децу, Учитељски факултет у Врању, 2001.
  • Редовни професор, предмети: Књижевност и књижевност за децу и Реторика, Учитељски факултет у Сомбору, 2003.
  • Редовни професор, ужа научна област: Књижевне науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2010.

Репрезентативне референце

  • Петровић, Т. (1993). Огледи и критике из књижевности и језика. Београд: Нова просвета.
  • Петровић, Т. (2008). Историја српске књижевности за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре.
  • Петровић, Т. (2009). Тамно огледало – оглед о читуљи. Нови Сад: Прометеј.
  • Петровић, Т. (2009). Говори и критике. Лесковац: Лесковачки културни центар.
  • Петровић, Т. (2009). Увод у књижевност. Нови Сад: Прометеј.
  • Петровић, Т. (2010). Увод у књижевност за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре.
  • Петровић, Т. (2012). Срећа се радом стиче. Сомбор: Градска библиотека „Карло Бијелицки“.
  • Петровић, Т. (2013). Рад изнад свега. Сомбор: Градска библиотека „Карло Бијелицки“.
  • Петровић, Т. (2014). Умеће говорења. Нови Сад: Прометеј.
  • Петровић, Т. (2015). Иво Андрић о сиротињи. Сомбор: Градска библиотека „Карло Бијелицки“.

Ценовник и календар рада