Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Кoнсултaциje:
Среда од 11 до 12 часова
Асистент са докторатом
Канцеларија 47
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030 лок. 161
Др Сања Балаћ

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • 2020. - асистент за ужу научну област Методика наставе познавања природе, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
  • 2018. сарадник у настави, ужа научна област Методика наставе познавања природе, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
  • 2011- 2018. - наставница физике, ОШ ,,Иво Лола Рибар“, Сомбор
  • 2005 - 2011. – наставница физике, средња школа ,,Др. Ружица Рип“, Сомбор
  • 1999 – 2005. – наставница физике, ОШ ,,Аврам Мразовић“, Сомбор.

 

Репрезентативне референце

  • Bošnjak, M., Obadović, D., Balać, S. (2013). Popularization of inquiry-based science education and its application in West Bačka district. The Committee for Education of the Serbian Academy of Sciences and Arts – conference titled “Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers“ (ISDET 2013), October 24 and 25, 2013, Belgrade, 39-40. (M34)
  • Balać, S. (2019). Festivali nauke – gde smo sada i šta dalje? Norma,24(2), 39-51. ISSN 0353-7129. (M52)
  • Balać, S. (2020). Pregled istraživanja o efikasnosti modela konceptualne promene o toplotnim pojavama i strukturi materije. Norma 25(2), 267-280. ISSN 0353-7129. (M52)
  • Bošnjak Stepanović, M., Obadović, D., Balać, S. (2021). Istražimo toplotne pojave. Nastava fizike – zbornik radova sa XXXVIII republičkog seminara o nastavi fizike. Društvo fizičara Srbije, Beograd, 8/2021,169-176. ISSN 2406-2626. (M63)
  • Balać, S., Bošnjak Stepanović, M., Bogdanović, I. (2022). Dečje razumevanje toplotnih fenomena u početnoj nastavi prirodnih nauka. Inovacije u nastavi, 35(3), 75-91. https://doi:10.5937/inovacije2203075B. (M23).