Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Консултације:
Понедељак од 10-12 часова
Ванредни професор
Канцеларија 47
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030, lokal 151
Проф. др Марија Бошњак Степановић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • 2020 - Педагошки факултет у Сомбору, ванредни професор за ужу научну област Методика наставе познавања природе
 • 2015 – 2020, - Педагошки факултет у Сомбору, доцент за ужу научну област Методика наставе познавања природе
 • 2010 - 2015, Педагошки факултет у Сомбору, асистент за ужу научну област Природне науке
 • 2005 - 2010, Педагошки факултет у Сомбору, сарадник у настави за ужу научну област Природне науке
 • 2001, 2004, 2007 хонорарно предавала физику у Основној школи ,,Аврам Мразовић” Сомбор, као и у гимназији ,,Вељко Петровић” Сомбор.
 • 1997 – 2005, Професор физике; Средња медицинска школа ,,Др Ружица Рип”, Сомбор

 

Репрезентативне референце

 • Balać, S. Ž., Bošnjak-Stepanović, M. T., Bogdanović, I. Z. (2022). Dečje razumevanje toplotnih fenomena u početnoj nastavi prirodnih nauka. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 35(3), 75-90. https://doi.org/10.5937/inovacije2203075B
 • Stepanović Bošnjak, M., Maričić, O., Kozoderović, G., Branković, N., Simić, M. (2022). Experience in preschool science teaching in Serbia and Germany during pandemic. Slavonic Pedagogical Studies Journal (PEGAS Journal), 11(2), 263-280. doi: 10.18355/PG.2022.11.2.8, ISSN 1339-9055
 • Miščević, G., Blagdanić S., Bošnjak Stepanović, M. (2021). Knowledge in Shadow – Misconceptions Related to Light Phenomena that are Retained in Spite of Education. Monograph “Problems and Perspectives of Contemporary Education“ (Ed. N. Gutvajn, J. Stanišić and V. Radović). Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia, p. 35- 51. ISBN 978-86-7447-157-9 (IPI;)
 • Благданић, С., Радовановић, И., и Бошњак Степановић М. (2019). Предубеђења ученика о природним феноменима на почетку основног образовања – оков и/или могућност. Иновације у настави, XXXII, 2019/1, Београд, стр. 16–29. UDK 371.3::3/5 ISSN 0352-2334 (Штампано издање). ISSN 2335-0806 (Online)
 • Bošnjak Stepanović, M., Pešut, N., Branković, N., Kozoderović, G. (2019). Primary School Students’ Misconceptions about the Physical Properties of Water. The New Educational Review, 57(3), 127-138. DOI:10.15804/tner.2019.57.3.10, ISSN 1732-6729
 • Бoшњaк Стeпaнoвић,M.,Пoпoвић. M., Брaнкoвић, Н. (2018). Примeнa истрaживaчкe мeтoдe при oбрaди сaдржaja o вoди у пoчeтнoj нaстaви прирoдних нaукa.Нaстaвa и вaспитaњe, гoд. LXVII, 2/2018, Бeoгрaд, стр. 249-266. UDK 37 ISSN 0547-3330
 • Bošnjak Stepanović, M., Gorjanac Ranitović, M. (2016). Implementation of the Project-based Learning - Opportunities and Difficulties. Proceedings „Education and the social challenges at the beginning of the 21st century“(ed. D. Petrovic and M. Antolovic). Faculty of education in Sombor, University of Novi Sad, p. 152-172 UDK 37:316(082) ISBN 978-86-6095-052-1
 • Бошњак, M., Обадовић, Д., Богдановић, И. (2016). Примена истраживачке методе у почетној настави природних наука. Теме. Ниш, 1/2016, 265-280 UDK 53:371.38 ISSN: 1820-7804
 • Bošnjak, M., Gorjanac-Ranitović, M. (2015). Model projekta.”Voda je dragocena”. U zborniku, Cvjetićanin S. (ured.), Miniprojekti u nastavi integrisanih prirodnih nauka i matematike 3. Pedagoški fakultet u Somboru, Sombor, str. 101-123. ISBN: 978-86-6095-044-6
 • Bošnjak, M., Stepanović, M. Kapor, D. (2014). Učila za nastavu prirodnih nauka u Srpskoj učiteljskoj školi u Somboru krajem XIX i početkom XX stoleća. Zbornik radova "200 godina Srpske preparandije u Sentandreji i Somboru”, 22-23. decembar 2012, Pedagoški fakulteta u Somboru, Sombor, Srbija. 2014, str. 468-496.