Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Консултације:
Уторак од 12-14h
Ванредни професор
Канцеларија 47
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030, lokal 151
Проф. др Марија Бошњак Степановић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Radna biografija

 • 2020 - Педагошки факултет у Сомбору, ванредни професор за ужу научну област Методика наставе познавања природе
 • 2015 – 2020, - Педагошки факултет у Сомбору, доцент за ужу научну област Методика наставе познавања природе
 • 2010 - 2015, Педагошки факултет у Сомбору, асистент за ужу научну област Природне науке
 • 2005 - 2010, Педагошки факултет у Сомбору, сарадник у настави за ужу научну област Природне науке
 • 2001, 2004, 2007 хонорарно предавала физику у Основној школи ,,Аврам Мразовић” Сомбор, као и у гимназији ,,Вељко Петровић” Сомбор.
 • 1997 – 2005, Професор физике; Средња медицинска школа ,,Др Ружица Рип”, Сомбор

Reprezentativne reference

 • Благданић, С., Радовановић, И., и Бошњак Степановић М. (2019). Предубеђења ученика о природним феноменима на почетку основног образовања – оков и/или могућност. Иновације у настави, XXXII, 2019/1, Београд, стр. 16–29. UDK 371.3::3/5 ISSN 0352-2334 (Штампано издање). ISSN 2335-0806 (Online)
 • Bošnjak Stepanović, M., Pešut, N., Branković, N., Kozoderović, G. (2019).Primary School Students’ Misconceptions about the Physical Properties of Water. The New Educational Review, 57(3), 127-138.  DOI:10.15804/tner.2019.57.3.10, ISSN 1732-6729. 
 • Бoшњaк Стeпaнoвић,M.,Пoпoвић. M., Брaнкoвић, Н. (2018). Примeнa истрaживaчкe мeтoдe при oбрaди сaдржaja o вoди у пoчeтнoj нaстaви прирoдних нaукa.Нaстaвa и вaспитaњe, гoд. LXVII, 2/2018, Бeoгрaд, стр. 249-266. UDK 37 ISSN 0547-3330
 • Bošnjak Stepanović, M., Gorjanac Ranitović, M. (2016). Implementation of the Project-based Learning - Opportunities and Difficulties. Proceedings „Education and the social challenges at the beginning of the 21st century“(ed. D. Petrovic and M. Antolovic). Faculty of education in Sombor, University of Novi Sad, p. 152-172 UDK 37:316(082) ISBN 978-86-6095-052-1
 • Bošnjak Stepanović, M., Pavkov Hrvojević, M., Obadović, D. (2016). Children concept about surface orientation of liquids. Proceeding book. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) (Maj19 - 22, 2016) Bodrum, Turkey. p. 167-171
 • Бошњак, M., Обадовић, Д., Богдановић, И. (2016). Примена истраживачке методе у почетној настави природних наука. Теме. Ниш, 1/2016, 265-280 UDK 53:371.38 ISSN: 1820-7804
 • Bošnjak, M., Gorjanac-Ranitović, M. (2015). Model projekta.”Voda je dragocena”. U zborniku, Cvjetićanin S. (ured.), Miniprojekti u nastavi integrisanih prirodnih nauka i matematike 3. Pedagoški fakultet u Somboru, Sombor, str. 101-123. ISBN: 978-86-6095-044-6
 • Bošnjak, M., Stepanović, M. Kapor, D. (2014). Učila za nastavu prirodnih nauka u Srpskoj učiteljskoj školi u Somboru krajem XIX i početkom XX stoleća. Zbornik radova "200 godina Srpske preparandije u Sentandreji i Somboru”, 22-23. decembar 2012, Pedagoški fakulteta u Somboru, Sombor, Srbija. 2014, str. 468-496.
 • Bošnjak, M., Cvjetićanin, S., Branković, N., Krivokućin, I. (2010). Stavovi i iskustva učenika razredne nastave u Srbiji o primeni eksperimenata. Pedagogija, 2/2010, Beograd, 2010, str. 338-346.
 • Bošnjak, M., Obadović, D. (2009). Analiza zastupljenosti izbornog predmeta ruka u testu – otkrivanje sveta u nastavnoj praksi u Zapadnobačkom okrugu. Pedagogija, 1/2009, Beograd, 2009, str. 145-157.

Ценовник и календар рада