Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Позиција:
Шeф кaтeдрe
Address
Кoнсултaциje:
Понедељак од 12-13h и среда од 10-11h
Редовни професор
Канцеларија 19
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Прoф. др Нaтaшa Брaнкoвић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Рaднa биoгрaфиja

 • од 2020. - редовни професор за ужу научну област Менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 • 2015 – 2020.- ванредни професор за ужу научну област Менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 • 2010 - 2015. – доцент за ужу научну област Менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 • 2003 - 2010. – асистент за ужу научну област Методика наставе познавања природе – Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 • 1998 – 2003. – асистент-приправник за Методику наставе познавања природе, Учитељски факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
 • 1997 – 1998. – професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Риар“, Сомбор.

 • 2017 - 2021. - продекан за финансије, Педагошки факултет у Сомбору, УНС
 • 2015 - 2017. - продекан за наставу, Педагошки факултет у Сомбору, УНС
 • 2011 - 2015. - продекан за науку, Педагошки факултет у Сомбору, УНС
 • 2010 - 2011. - продекан за финансије, Педагошки факултет у Сомбору, УНС
 • 2010. - руководилац одељења у Бачком Петровцу, Учитељски факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду

 • Координатор једног међународног пројекта (ТЕМПУС), једног националног пројекта, 2 покрајинска пројекта и једног факултетског и учесник 15 пројеката на међународном, нациионалном и покрајинском нивоу.

 

Рeпрeзeнтaтивнe рeфeрeнцe

 • Bošnjak Stepanović, M., Maričić, O., Kozoderović, G., Branković, N., & Simić, M. (2022). Experience in Preschool Science Teaching in Serbia and Germany during Pandemic. PEGAS Journal, 11(2), 263-280. М23
 • Marić, M., Subotić, M., Dudić, B., Melović, B., Branković, N., Milisavljević, S. (2021). Evaluating Relations between Originality, Efficiency, Conformism and Entrepreneurial Potential of Students in a Fast Changing Business Environment, Sustainability, 13(4), 1593; https://doi.org/10.3390/su13041593 М22
 • Nikolić, G., Cvijetić, M., Branković, N., Đorđić, D. & Johnstone, Ch. (2019). Lessons Learned on the Journey to Inclusion in the Republic of Serbia. Intenational Jounal of Disability, Development and Education.. To link to this article: https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1589429 М23
 • Nikolić, G., Branković, N., Lazić, B., Rakočević, R. (2019). Inclusive Policy and Academic Achievements in Mathematics of Student with Special Educational Needs (SEN) in Republic of Serbia. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 10 No 1. Pp.75-85. Doi: 10.2478/mjss-2019-0008 М24
 • Bošnjak Stepanović, M., Pešut, N., Branković, N., Kozoderović, G. (2019). Primary School Students’ Misconceptions about the Physical Propertiesof Water, The New Educational Review, Vol. 57, 127-138, DOI: 10.15804/tner.2019.57.3.10, ISSN 1732-6729 М24
 • Марић, М. Р., Бранковић, Н. П., & Родић-Лукић, В. Н. (2018). Будући учитељи и васпитачи између тенденције ка прилагођавању и склоности према иновирању. Иновације у настави - часопис за савремену наставу, 31(3), 61-73.https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2018/0352-23341803061M.pdf М51
 • Бошњак Степановић, М., Поповић, M., Бранковић, Н. (2018). Примена истраживачке методе при обради садржаја о води у почетној настави природних наука (Applying inquire -based method in the teaching of water content under early science education), Настава и васпитање, вол. 67, бр. 2, стр. 249-266. ISSN: 0547-3330 М51
 • Бранковић, Н., Родић Лукић, В., Мандић, Ј., Суботић, М. (2016). Market orientation of primary schools in Vojvodina In: Petrović Graovac, D., Antolović, M., Education and the Social Challenges at the Beginning of the 21st Century, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, pp. 51-63.ISBN: 978-86-6095-052-1 М14
 • Бранковић, Н., Родић, В., Костовић, С. (2012). Determination of indicators of school culture in primary schools. The New Educational Review ISSN: 1732-6729, 29 (3), 45-55. М23
 • Бранковић, Н., Петојевић, А., Лазић, Ј. (2012). Progress in student achievemеnt as an indicator of school effectiveness, Industrija, Vol. XXXX, No.1, str. 83-102. ISSN: 0350-0373 М24