Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Кoнсултaциje:
Уторак од 15-16h и среда од 11-12h
Редовни професор
Канцеларија 19
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Универзитетско образовање

 • Доктор наука из области молекуларне медицине (PhD in Molecular Medicine), Department of Clinical Medicine, School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland, 2009.
 • Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, одсек Експериментална биомедицина, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија. 1998.

Радна биографија

 • Редовни професор и Еразмус + академски координатор, Ужа научна област Природне науке, Катедра за природне науке и менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Србија, 2020.
 • Ванредни професор и Продекан за међународну сарадњу, Ужа научна област Природне науке, Катедра за природне науке и менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Србија, 2015-2020.
 • Доцент, Продекан за међународну сарадњу и Продекан за докторске студије, акредитацију и проверу квалитета, Ужа научна област Природне науке, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Србија, 2011-2015.
 • Истраживач на Републичком пројекту: „Функционални, функционализовани и усавршени наноматеријали” (број: III 45005), Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија. 2012-данас.
 • Сарадник без сарадничког звања, Катедра за природно-математичке науке и менаџмент у образовању, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, 2010-2011.
 • Post-Doctoral Scientist, Department of Clinical Medicine, School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland, 2009-2010.
 • Problem-based learning (PBL) Tutor, School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland, 2006-2009.
 • Молекуларни биолог, Центар за медицинску генетику, Институт за ментално здравље, Београд, Србија, 2001-2004.
 • Молекуларни биолог, Цитогенетска лабораторија, Одељење за лабораторијску дијагностику, Општа болница, Суботица, Србија, 1999-2001.

Репрезентативне референце

 • Petrovic D., Maric M., Bogosavljevic-Sijakov M. (2021). Pilot study on the improvement of the health-education and psychological competencies of education students in the context of epidemic/pandemic circumstances. Education and Self-Development, 16(3), pp. 44–51. doi: 10.26907/esd.16.3.05
 • Jovic D., Jacevic V., Kuca K., Borišev I., Mrdjanovic J., Petrovic D., Seke M., Djordjevic A. (2020). The puzzling potential of carbon nanomaterials: general properties, application, and toxicity. Nanomaterials, 10(8), 1508; https://doi.org/10.3390/nano10081508
 • Seke M., Petrovic D., Labudovic Borovic M., Borisev I., Novakovic M., Rakocevic Z., Djordjevic A. (2019). Fullerenol/Iron nanocomposite diminishes doxorubicin-induced toxicity. Jounal of Nanoparticle Research, 21(11), DOI: 10.1007/s11051-019-4681-4
 • Borisev I., Mrdjanovic J., Petrovic D., Seke M., Jovic D., Srdjenovic B., Latinovic N., Djordjevic A. (2018). Nanoformulations of doxorubicin-how far have we come and where do we go from here? Nanotechnology, doi: 10.1088/1361-6528/aac7dd.
 • Petrovic D., Seke M., Labudovic Borovic M., Jovic D., Borisev I., Srdjenovic B., Rakocevic Z., Pavlovic V., Djordjevic A. (2018). Hepatoprotective effect of fullerenol/doxorubicin nanocomposite in acute treatment of healthy rats. Experimental and Molecular Pathology, 104(3):199-211. doi: 10.1016/j.yexmp.2018.04.005.
 • Seke M., Petrovic D., Djordjevic A., Jovic D., Labudovic Borovic M.. Kanacki Z., Jankovic M. (2016). Fullerenol/doxorubicin nanocomposite mitigates acute oxidative stress and modulates apoptosis in myocardial tissue. Nanotechnology; 27(48):485101. PMID: 27811390, doi:10.1088/issn.0957-4484
 • Petrovic D., Seke M., Srdjenovic B., Djordjevic A. (2015). Applications of anti/prooxidant fullerenes in nanomedicine along with fullerenes influence on the immune system. Journal of Nanomaterials, 2015(2): ID 565638. DOI:10.1155/2015/565638
 • Petrovic D., Dempsey E., Doherty D., Kelleher D., Long A. (2012). Hepatitis C virus – T cell responses and viral escape mutations. European Journal of Immunology, 42(1):17-26. doi: 10.1002/eji.201141593
 • Fitzmaurice K., Petrovic D., Ramamurthy N., Simmons R., Merani S., Gaudieri S., Sims S., Dempsey E., Freitas E., Lea S., McKiernan S., Norris S., Long A., Kelleher D., Klenerman P. (2011). Molecular footprints reveal the impact of the protective HLA-A*03 allele in hepatitis C virus infection. Gut, 60(11):1563-71. doi:10.1136/gut.2010.228403.
 • Petrovic D., Stamataki Z., Dempsey E., Golden-Mason L., Freely M., Doherty D., Prichard D., Keogh C., Conroy J., Mitchell S., Volkov Y., McKeating J., O’Farrelly C., Kelleher D., Long A. (2011). Hepatitis C virus targets the T cell secretory machinery as a mechanism of immune evasion. Hepatology, 53(6):1846-53. doi: 10.1002/hep.24327.