Катедра за природне науке и менаџмент у образовању

Address
Кoнсултaциje:
Среда од 10-11h и од 12-13h
Редовни професор
Канцеларија 36
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

НАУЧНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ

 • Методика наставе природних наука-интегрисаних природних наука
 • Методика наставе хемије;
 • Екохемијско образовање;
 • Органска хемија
 • Екохемија;
 • Екологија и заштита животне средине;

НАУЧНЕ И НАСТАВНИЧКЕ АКТИВНОСТИ

1. Аутор и коаутор научних радова из области: методика интегрисаних природних наука; методике хемије; екохемијске едукације;.органске хемије у:

 • часописима међународног значаја индексираним у SSCI, SCI и SCIexp индексу ( укупно 16);
 • категорије M24, M51, M52,M53 (преко 30),
 • међународним (M14) и домаћим зборницима (М44 и М34).

2. Аутор уџбеника:

 • (2008).Модели екохемијског образовања радника хемијске индустрије. Педагошки факултет, Сомбор ИСБН:978-86-83097-78-4
 • (2009). Методика наставе познавања природе 1., Педагошки факултет, Сомбор ИСБН 978-86-83097-97-5
 • (2010). Методика наставе познавања природе 2. Педагошки факултет, Сомбор ИСБН 978-86-83097-98-2
 • (2011). Природне науке 3-Хемија. Педагошки факултет, Сомбор ИСБН:978-86-6095-000-2
 • (2013). Методика упознавања околине 1. Педагошки факултет, Сомбор ИСБН: ИСБН: 978-86-6095-020-0
 • (2017). Методика наставе природних наука. Педагошки факултет, Сомбор ( у штампи)

3.Аутор и коаутор дидактичка средства

 • (2009). Како предавати природу и друштво. Педагошки факултет, Сомбор ИСБН: 978-86-83097-95-1
 • (2013). Дете истраживач околине, Педагошки факултет, Сомбор ИСБН:978-86-6095-019-4

УЧЕШЋЕ И РУКОВОЂЕЊЕ НАУЧНИМ И ДРУГИМ ПРОЈЕКТИМА

назив пројекта: Improvement of teaching quality in South East Europe

 • финансиран (од кога): Tempus
 • врста пројекта: међународни
 • период: 2001-2005
 • руководилац: Dr Dieter Poschardt

назив пројекта: Жене-покретачи и носиоци екуменизма у словачкој верској мешовитој заједници у Војводини

 • финансиран (од кога): ОМИШ,Дуга и академија женског предузетништва Нови Сад
 • врста пројекта: Екуменски женски фонд солидарности домаћи
 • период: 2007
 • руководилац: Ана Валентинова

назив пројекта: Унапређење рада и управљање људским ресурсима

 • финансиран (од кога): Педагошки факултет, Сомбор
 • врста пројекта: научно истраживачки
 • период: 2012-2013
 • руководилац: проф. др Наташа Бранковић

назив пројекта: Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education (HAMOC)

 • финансиран (од кога): EACE aгенције
 • врста пројекта: Темпус пројекат
 • период: 2011-2015
 • руководилац: проф. др Наташа Бранковић

назив пројекта: Квалитет образовног система Србије у европској перспективи

 • финансиран (од кога): Министарство просвете и науке, Република Србија
 • врста пројекта: републички
 • период: 2011-2015
 • руководилац: Оливера Гајић

назив пројекта: Примена минипројеката у реализацији садржаја интегрисаних природних наука и математике у разредној настави

 • финансиран (од кога): Влада Аутономне покрајине Војводине
 • врста пројекта: покрајински
 • период: 2011-2015
 • руководилац: Станко Цвјетићанин

ЧЛАНСТВО

 • Српско-хемијско друштво
 • Матица српска

СТРАНИ ЈЕЗИК

 • Говори енглески
 • Служи се стручном литературом на руском језику

Ценовник и календар рада