Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Консултације:
Четвртак 13-15 часова
Доцент
Кабинет 61
Phone
025/412-030
Доц. др Милица Војводић Савић

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент, ужа научна област Методика наставе ликовне културе, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, 2022.
 • Асистент са докторатом, ужа научна област Методика наставе ликовне културе, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, 2019.
 • Асистент, ужа научна област Методика наставе ликовне културе, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, 2017.

Репрезентативне референце

 • Vojvodić, M., & Sredanović, J. (2020). Methodological aspects of the implementation of Printmaking in Pre-school, Primary and Secondary education. Arte, Individuo Y Sociedad, 32(2), 451-466. https://doi.org/10.5209/aris.64206 (M23)
 • Филиповић, С., Војводић, М. (2019). Утицај естетског васпитања на формирање личног идентитета деце и младих, Социолошки преглед, Vol. LIII, No.2, On line first април-јун 2019 DOI: 10.5937/socpreg53-20949   (M24)
 • Vojvodić, M., Filipović, S. (2018). Kompetencije likovnog pedagoga u svetlu savremene metodičke prakse. U: Zbornik radova sa 10. međunarodne  konferencije Horizonti, X/10, 169-180 (М14)
 • Filipović, S., Vojvodić, M. (2018). The importance of art teachers' basic and specific professional competences. In: Research Result - Pedagogy and Psychology of Education, Том 4, Выпуск №1, Belgorod: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Belgorod National Research University", 41-50 (М53)
 • Војводић, М. (2016). Однос ликовног васпитања према дискурсу одрживог развоја, Педагошка стварност, год. LXII, бр. 1, Нови Сад: Педагошко друштво Војводине, 117-127  (М52)
 • Војводић, М. (2016). Могућности имплементације садржаја еколошког образовања у наставу ликовне културе, Педагошка стварност, год. LXII, бр. 2, Нови Сад: Педагошко друштво Војводине, 327-337  (М52)
 • Војводић, М. (2015). Утицај ликовног стваралаштва на формирње идентитета код деце и омладине, Зборник Уметност и теорија, одсека за теорију уметности, ФЛУ у Београду, бр. 2, 64-71 (М54)
 • Војводић, М., Зељковић, З., Бјелица-Миловановић, Д., Гајић, Г., Телечки, Т. (2015). Утицај интердисциплинарног приступа на постигнућа ученика у настави хемије, математике и ликовне културе, Зборник радова са другог стручно-научног скупа са међународним учешћем ХОЛИПРИ 2014, Пирот: ВШСС за образовање васпитача, 254-261 (М33)