Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Консултације:
Уторак 10-11 часова
Асистент
Кабинет 61
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 ; лок. 120
Јована Милошевић, маст.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе музичке културе Педагошки факултет у Сомбору, 2020.
  • Асистент за ужу научну област Методика наставе музичке културе, Педагошки факултет у Сомбору, 2021.

Репрезентативне референцe

  • Милошевић, Ј. (2022). Симболика технике серијализма и глисанда у делу „Метастазис“ Јаниса Ксенакиса. У: М. Петровић (уред.), Зборник сажетака 25. Педагошког форума сценских уметности Међународног научног скупа „Музика и значење”(18- 19). Београд: Факултет музичке уметности.
  • Милошевић, Ј. и Кеча, М. (2021). Примена музичког фолклора у циљу овладавања дактилским и анапетским облицима аксак ритма. У: Г. Каран и М. Петровић (уред.) Зборник радова 24. Педагошког форума сценских уметности Међународног научног скупа „Фолклор у музичкој педагогији”(38- 48). Београд: Факултет музичке уметности.
  • Милошевић, Ј (2021). Традиционална народна кола у настави музичке културе за млађи школски узраст. Норма 1/2021 39-51. UDK 394.3:[37.091.3:78]-053.
  • Јеремић, Б. и Милошевић, Ј. (2020). Говор у функцији развијања способности певања. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 16(14), 403-415.
  • Степанчевић, Н. и Милошевић, Ј. (2020). Утицај наставе музичке културе на социоемоционални развој деце млађег школског узраста. Норма, 2(25). 281-298.

Ценовник и календар рада