Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Консултације:
Четвртак 15-17 часова
Асистент
Кабинет 61
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 ; лок. 120
Јована Милошевић, маст.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе музичке културе Педагошки факултет у Сомбору, 2020.
  • Асистент за ужу научну област Методика наставе музичке културе, Педагошки факултет у Сомбору, 2021.

Репрезентативне референцe

  • Milošević. J. (2023). Choral Singing as a Means of increasing Wellbeing in Youth. In Katarina Habe (Ed.) International Scientific Symposium The Art of Inclusion and Unification through Music (pp. 45-46). Ljubljana, Academy of Music. ISBN 978-961-6393-30-0  www.simpozij.ag.uni-lj.si/
  • Milošević, J. (2023). The role of the school band in encouraging the creativity of elementary school students. In Vesna Svalina (Ed.) First international Conference CALT „Creative Approaches to Learning and Teaching“ Osijek, Faculty of Education, March 24-25, 2023. https://calt-conference-2023.webnode.hr/
  • Милошевић, Ј. (2022). Симболика технике серијализма и глисанда у делу „Метастазис“ Јаниса Ксенакиса. У: М. Петровић (уред.), Зборник сажетака 25. Педагошког форума сценских уметности Међународног научног скупа „Музика и значење”(18- 19). Београд: Факултет музичке уметности.
  • Милошевић, Ј. и Кеча, М. (2021). Примена музичког фолклора у циљу овладавања дактилским и анапетским облицима аксак ритма. У: Г. Каран и М. Петровић (уред.) Зборник радова 24. Педагошког форума сценских уметности Међународног научног скупа „Фолклор у музичкој педагогији”(38- 48). Београд: Факултет музичке уметности.
  • Милошевић, Ј (2021). Традиционална народна кола у настави музичке културе за млађи школски узраст. Норма 1/2021 39-51. UDK 394.3:[37.091.3:78]-053.
  • Јеремић, Б. и Милошевић, Ј. (2020). Говор у функцији развијања способности певања. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 16(14), 403-415.
  • Степанчевић, Н. и Милошевић, Ј. (2020). Утицај наставе музичке културе на социоемоционални развој деце млађег школског узраста. Норма, 2(25). 281-298.