Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Позиција:
Секретар катедре
Address
Консултације:
Четвртак 15-17 часова, кабинет 61
Асистент
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Радмила Зечевић, маст.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • стручно усавршавање (основне студије) на Универзитету у Љубљани, Педагошки Факултет,  2014 - 2015.
  • стручно усавршавање (основне студије) на Универзитету у Задру, Педагошки Факултет,  2015 – 2016.
  • стручно усавршавање (мастер студије) на Универзитету у Грацу, Институт за образовне науке и Институт за пословно образовање и развој,  2016 – 2017.
  • Студентска размена у Сједињеним Америчким Државама,  Јун - октобар 2016. , јун - октобар 2017. и јун - октобар 2018.
  • професор енглеског језика у граду Zhuzhou, Република Кина,  2017 – 2018.
  • Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе Ликовне Културе на Универзитету у Новом Саду, Педагошки Факултет у Сомбору, 2018-2020.
  • Асистент за ужу научну област Методика наставе ликовне културе на Педагошком факултету у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, 2021.

Репрезентативне референце

  • Zečević, R. (2020). Kreativnost kao sastavni dio nastave likovne kulture. Magistra Iadertina, 15(1). 75-86
  • Зечевић, Р. (2020). Васпитни потенцијали ликовне уметности на предшколском узрасту, Зборника радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 16,(14),  стр. 445-453.