Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Консултације:
Понедељак 12-13 часова, учионица 13
Доцент
Кабинет 13
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Професор физичког васпитања, О.Ш.“Никола Тесла“ у Кљајићеву, 2000-2010.
  • Сарадник у настави за ужу научну област Физичко васпитање са методиком наставе, Педагошки факултет у Сомбору, 2010-2011.
  • Асистент за ужу научну област Методика наставе физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, 2012-2015.
  • Доцент за ужу научну област Методика наставе физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, од 2015.

Репрезентативне референце

  • Буишић, С., Цвејић, Д. и Пејовић, Т. (2019). Аспекти селф-концепта ученика млађег школског узраста као важни фактори за активно учествовање у настави физичког васпитања. Теме, 43(1), 19-31. DOI: 10.22190/TEME181110007B   М24
  • Buišić, S. & Đorđić, V. (2018). The Effectiveness of Hellison's Model of Personal and Social Responsibility in Physical Education Teaching. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 16(3), 663-676. DIO: 10.22190/FUPES171110060B   М24
  • Cvejić, D., Buišić, S., Mitrović, N. & Ostojić, S. (2018). Aerobic activity of students during physical education FITT classes. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 16(3), 515-524. DOI: 10.22190/FUPES181127047C   М24
  • Буишић, С., Цвејић, Д. и Ћурувија, Д. (2016). Мотивација за наставу физичког васпитања ученика млађег школског узраста. Настава и васпитање, 65(2), 297-308. DOI: 10.5937/nasvas1602297B М24
  • Cvejić, D., Buišić, S., Mitrović, N. & Ostojić, S. (2018). Aerobic activity of students during physical education FITT classes. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 16(3), 515-524. DOI: 10.22190/FUPES181127047C   М24
  • Цвејић, Д. и Буишић, С. (2012). Интегрисање nastave u cilju povećanja fizičke aktivnosti dece. Nastava i vaspitanje, 61(4), 754-765.  М24