Катедра за методику музичке и ликовне културе и физичког васпитања

Address
Консултације:
Четвртак 13-14 часова, учионица 13
Ванредни професор
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030 ; лок. 120
Проф. др Драган Цвејић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Ванредни професор, ужа научна област Методика наставе физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, 2022.
 • Доцент, ужа научна област Методика наставе физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, 2017.
 • Асистент, ужа научна област Методика наставе физичког васпитања, Педагошки факултет у Сомбору, 2012.
 • Руководилац издавачке делатности, Педагошки факултет у Сомбору, 2010.

Репрезентативне референце

 • Bozic, P. R., Djordjic, V., Markovic, L., Cvejic, D., Trajković, N., Halasi, S., & Ostojic, S. (2021). Dietary patterns and weight status of young school children in Serbia. Frontiers in Public Health, 9, 644. DOI: 10.3389/fpubh.2021.678346
 • Buišić, S., Cvejić, D. & Pejović T. (2019). Aspekti self-koncepta učenika mlađeg školskog uzrasta kao važni faktori za aktivno učestvovanje u nastavi fizičkog vaspitanja. Teme 43(1), 19-31.
 • Cvejić, D. & Ostojić, S. (2017). Effects of the FITT program on physical activity and health-related fitness in primary school age children. Facta Universitatis Seriеs Physical Education and Sport, 15(3), 437-451. DOI: 10.22190/FUPES1703437C
 • Cvejić, D., Buišić, S., Mitrović, N., & Ostojić, S. (2018). Aerobic activity of students during physical education FITT classes. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 16(3), 515-524. DOI: 10.22190/FUPES181127047C
 • Cvejić, D., Pejović, T. & Ostojić, S. (2013). Assessment of physical fitness in children and adolescents. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 11(2), 135-145.
 • Marković, L., Đorđić, V., Trajković, N., Božić, P., Halaši, S., Cvejić, D., & Ostojić, S. M. (2021). Childhood Obesity in Serbia on the Rise. Children, 8(5), 409. DOI: 10.3390/children8050409
 • Mitrović, N., Dragosavljević, S., Cvejić, D., & Zrnzević, N. (2021). The Changes in the Status of the Foot Arch, Motor Abilities and Morphological Characteristics Under the Influence of Training Processes of Sports School. Sports Science and Health, 21(1), 94-107. DOI: 10.7251/SSH2101094M
 • Цвејић, Д. и Буишић, С. (2012). Интегрисање наставе у циљу повећања физичке активности деце. Настава и васпитање, 16(4), 754-765.
 • Цвејић, Д. и Буишић, С. (2022). Основе физичког и здравственог васпитања. Сомбор: Педагошки факултет у Сомбору. ISBN: 978-86-6095-106-1