Катедра за информатику и медије

Address
Кoнсултaциje:
свaким дaнoм oд 13:00 - 14:00 чaсoвa
Ванредни професор
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пошаљи мејл

Ценовник и календар рада