Катедра за информатику и медије

Address
Кoнсултaциje:
срeдa 13 - 14
Асистент са докторатом
Канцеларија 37
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Рaднa биoгрaфиja

 • Избор у звање 2009 Педагошки факултет Сомбор Информатика са методиком наставе
 • Докторат 2006 ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин Техничке науке
 • Магистратура 1996 ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин Техничке науке
 • Диплома 1993 ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин Информатика

Рeпрeзeнтaтивнe рeфeрeнцe

 • Растовац Д., Биљетина В., Мандић М. Пећанац Р. Цветковић Д. (2008). Модел унапређења комуникационо-инф. Система на Педагошком факултет у Сомбору у циљу побољшања логистике, 13 научни скуп Стратегијски Менађмент СМ 2008, Економски факултет у Суботици, Суботица Мај 2008, ISBN: 86-7233-193-1
 • Цветковић Д., Растовац Д. (2009). Open Source in education, 6th Internation conference on Informatics, Educational Techology and New Media in Education, Sombor, mart 2009, Edition Special Issue, pp. 42-46.
 • Растовац Д., Мајски В., Цветковић Д. (2009). Model of Image Decomposition Presetation with a Quadtree, SISY 2009, Subotica, Sept 2009, ISBN: 978-86-4244-5349-8, pp. 213-216.
 • Тапишка С., Цветковић Д. (2010). Примена рачунара у настави математике , 9. Војвођанска мађарска научна конференција, Нови Сад (2010), ISBN: 978-86-85245-17-6, 78-80 стр.
 • Цветковић Д., Пећанац Р. Савичић Ј. (2011). ADVANCED WEB TECHNOLOGIES FOR ONLINE LEARNING, International conference on Information technology and development of education ITRO 2011, Зрењанин, Јул 2011, ISBN 978-86-7672-134-4, pp. 401-406.
 • Цветковић Д. Растовац Д., Мандић М. (2012) . ЕyeOS – Cloud оперативни систем за образовање, НИР, Интернационални универзитет у Брком, Брчко (2012), ISSN: 2233-1603, pp. 83-87.
 • Rastovac, D., Mandić, M., Majski, V., & Cvetković, D. (2021). Exploring the Achievement and Motivation of Leaning a Text Programming Language Among Elementary School Students. CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, (2021), vol. 23 br. 3, str. 819-850, ISSN 1848-5189. M23
 • Rastovac, D., Mandić, M., Cvetković, D., Đukić Z. (2021). Analiza postignuća učenika primenom platforme za učenje na daljinu tokom pandemije COVID-19. 12. međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija „HORIZONTI'' 2021., 14-15. maj 2021., Subotica, ISBN 978-86-87893-54-2. М33
 • Rastovac, D., Mandić, M., Cvetković, D. (2020). Savremena tehnika i tehnologija kao svakodnevnica učenika prvog razreda osnovne škole. Tematski zbornik radova sa 11. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije „HORIZONTI'' 2020., 15-16. maj 2020., Subotica ISBN 978-86-87893-46-7. М33
 • Rastovac, D., Cvetković, D. (2018). Uporedna analiza zakona i strategijskih planova predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Zbornik radova druge međunarodne naučno-stručne konferencije “Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – partnerstvo u građenju kvaliteta”, novembar 2018., Sremska Mitrovica, ISBN 978-86-80697-83-3. М33
 • Cvetković, D., Rastovac, D., Mandić M. (2013). Students' Cloud Service of the Faculty of Education in Sombor, International conference on Information technology and development of education ITRO 2013, 28 Jun 2013, University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, pp. 95-97. М33
 • Cvetković, D., Rastovac, D. (2006).“The tools and technologies for online learning“, 3th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education, Sombor, April 2006, ISBN 86-83097-51-X, pp.79-85. М33

Ценовник и календар рада