Катедра за друштвене науке

Позиција:
Заменик шефа катедре
Address
Консултације:
Среда
14:00 - 16:00
Канцеларија 59
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Доц. др Марија Цвијетић Вукчевић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Доцент, ужа научна област Дефектолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2020.

  • Асистент, ужа научна област Дефектолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2017.

 

Репрезентативне референце

  • Цвијетић, М., Марић, М. и Бељански, М. (2022). Предности и недостаци наставе на даљину из угла наставника и родитеља. Иновације у настави, (35)2, 1-15. DOI: 10.5937/inovacije2202001C

  • Nikolić, G., Cvijetić, M., Minić, V., & Vukajlović, B. (2022). What kind of textbooks do we use in special schools? Prospects. DOI: 10.1007/s11125-021-09589-z

  • Vaculíková, J., Kočvarová, I., Kalenda, J., Neupauer, Z., Cvijetić Vukčević, M. and Włoch, A. (2022). Factor structure of the Self-Regulation Questionnaire among adult learners from Poland, Serbia, Slovakia, and the Czech Republic. Psicologia: Refexão e Crítica, 35, 40. DOI: 10.1186/s41155-022-00241-z

  • Цвијетић, М., Марић, М., и Ђорђић, Д. (2022). Настава на даљину у редовним школама и школама за ученике са сметњама у развоју – компаративна анализа. Предавање по позиву, У: М. Бељански, М. Цвијетић, Д. Ђорђић (Ур). Научна конференција са међународним учешћем „Образовање у основној школи у време пандемије“, 6.11.2021., стр. 102-113.

  • Cvijetić, М., Kaljača, S., & Glumbić, N. (2021). The role of personal and environmental factors in autonomous behaviour of people with intellectual disability. International Journal of Disability Development and Education. DOI: 10.1080/1034912X.2021.1989669 М23

  • Nikolić, G., Cvijetić, M., Branković, N., Đorđić, D., & Johnstone, C. (2020): Not there yet: Lessons learned on the journey to inclusion in the Republic of Serbia, Intenational Jounal of Disability, Development and Education, 67(4), 452-465.

  • Цвијетић, М., Каљача, С. и Глумбић, Н. (2020). Однос самоодређења и социјалних вештина код особа с лаком и умереном интелектуалном ометеношћу. Специјална едукација и рехабилитација, 19(2), 71-90.

  • Николић, Г., Цвијетић, М. и Дамјановић, Р. (2019). Деца са сметњама у развоју на предшколском узрасту. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору