Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Понедељак
14:00 - 16:00
Канцеларија 59
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Доц. др Дејан Ђорђић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Линкови

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dejan-Dordic

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1417-8366

Радна биографија

 • Децембар 2020: Доцент на Педагошком факултету у Сомбору за ужу научну област Педагошке науке
 • Новембар 2014: Асистент на Педагошком факултету у Сомбору за ужу научну област Педагошке науке
 • Новембар 2013: Сарадник у настави на Педагошком факултету у Сомбору
 • Јун 2013. године : Водитељ случаја - педагог у Центру за социјални рад у Сомбору, стручна пракса

Научно-истраживачки рад

 • Ужа научна област: Педагогија.
 • Научно-истраживачке области: школска клима, образовање маргинализованих група, вршњачко насиље, лидерство у образовању, квантитативне истраживачке методе, статистичка обрада податка.

Репрезентативне референце

 • Ninković, S., Knežević Florić, O., & Đorđić, D. (2022). The effect of teacher trust in colleagues on collective teacher efficacy: Examining the mediating role of the characteristics of professional learning communities. Teaching and teacher education, 119, 103877 (OnlineFirst). (М21)
 • Đorđić, D., Knežević Florić, O. & Ninković, S. (2022). Evaluation of the Metric Properties of the Delaware School Climate Survey – Student: A Study in a Sample of Serbian High School Students. Journal of Psychoeducational Assessment, 40(5), 649-662. (М23)
 • Ninković, S., Knežević Florić, O. & Đorđić, D. (2022). Transformational leadership and teachers’ use of differentiated instruction in Serbian schools: investigating the mediating effects of teacher collaboration and self-efficacy. Educational studies, OnlineFirst. (М23)
 • Nikolić, G., Cvijetić, M., Branković, N., Đorđić, D. & Johnstone, C. (2019). Not There Yet: Lessons Learned on the Journey to Inclusion in the Republic of Serbia. International Journal of Disability, Development and Education, 67(4), 452-465. (М23)
 • Đorđić, D., Šimonji Černak, R. i Beljanski M. (2021). Izazovi za novu ulogu i nove kompetencije nastavnika: iskustva u nastavi na daljinu. Društvene i humanističke studije, 16(3), 481-504. (М23)
 • Ђорђић, Д., Цвијетић, М. и Дамјановић, Р. (2021). Искуства учитеља и наставника током реализације наставе на даљину услед пандемије вируса корона (COVID-19). Иновације у настави, 34(2), 86-103. (М23).
 • Ђорђић, Д. (2020). Однос школске климе и ангажовања ученика у школи. Зборник Института за педагошка истраживања, 52(2), 233-274. (М24)
 • Ђорђић, Д. (2019). Културна различитост као део одрживог развоја и културно респонзивно поучавање. Иновације у настави, 32(3), 117-129. (М24)
 • Ђорђић, Д., и Дамјановић, Р. (2016). Школска клима, њен значај за понашање ученика и могућности мерења. Теме, 40(1), 301-317. (М24)

Ценовник и календар рада