Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Среда
10:00 - 12:00
Доцент
Канцеларија 59
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Доцент за ужу научну област Социолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, од јула 2020.

 • Асистент са докторатом за ужу научну област Социолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, март 2019 – јул 2020.

 • Асистент за ужу научну област Социолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, март 2012 – март 2019.

 • Сарадник у настави за ужу научну област Социолошке науке, Педагошки факултет у Сомбору, фебруар 2011 – март 2012.

 • Сарадник без сарадничког звања, Педагошки факултет у Сомбору, новембар 2010 – фебруар 2011.

 • Професор предмета Социологија, Устав и права грађана и Грађанско васпитање, Гимназија Вељко Петровић у Сомбору на одређено време до повратка запослене са одсуства, април – јун 2008. и новембар 2008. – март 2009.

 • Професор предмета Социологија и Устав и права грађана, Средња техничка школа у Сомбору на одређено време до повратка запосленог са одсуства, фебруар – март 2008.

 

Репрезентативне референце

 • Štrangarić, S. (2022). Nemci u Vojvodini u periodu osnivanja Kraljevine SHS: interdisciplinarni pristup. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 52(2), 365- 380.

 • Rodić Lukić, V., Marić, M. i Štrangarić, S. (2020). Relational Impact of Cultural Capital and the Perception of Self-efficacy on Educational Achievement. Teme, 44(4), 1261- 274.

 • Štrangarić, S. (2019). Socio-ekonomski i rodni aspekti kulturnog kapitala i primene znanja kod srednjoškolske populacije: studija slučaja. Sociologija, 61(3), 389-405.

 • Marić, M., Rodić Lukić, V. i Štrangarić, S. (2018). Model uticaja kulturnog kapitala i individualnih motivacionih činilaca na ključne kompetencije učenika. Primenjena psihologija, 11(1), 9-26.

 • Штрангарић, С. (2017). Национални идентитет и етноцентризам у контексту родних улога код студената Педагошког факултета у Сомбору. Норма, 22(2), 155-168.

 • Штрангарић, С., Родић Лукић, В. и Марић, М. (2017). Ефекти културног капитала на образовна постигнућа ученика – секундарна анализа PISA студије. Настава и васпитање, 66(2), 207-219.

 • Штрангарић, С. (2017). Културни капитал и знање: проблеми операционализације у истраживањима образовних неједнакости. Социолошки преглед, 51(2), 300-323. Štrangarić, S. (2014). Odnos religije i nacije – primer studenata u Vojvodini. Religija i tolerancija, 12(21), 109-124.

Ценовник и календар рада