Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Среда
10:00 - 12:00
Ванредни професор
Канцеларија 29
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Проф. др Александар Јанковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • Ванредни професор, ужа научна област Методика наставе познавања друштва, Педагошки факултет Сомбор 2019

 • Доцент, ужа научна област Методика наставе познавања друштва, Педагошки факултет Сомбор 2014

 

Репрезентативне референце

 • Janković, A., Nikolić, S., & Saračević, M. (2018). Preparing teachers for new professional roles and competences. In: H. Asutay, & Ö. Üyesi Demirali Yaşar Ergin. (Eds.), Balkan Educational Studies (pp. 19-35), Edirne: Trakya University Publication.

 • Janković, A., & Lambić, D. (2022). The Effect of Game-based leagrning via Kahoot and Quizizz on the Academic Achievement of Third Grade Primary School Students. Journal of Baltic Science Education, 21(2), 224-231. doi: 10.33225/jbse/22,+.21.224

 • Janković, A., Cvijanović, Đ., i Ivanović, J. (2022). Mišljenja i stavovi učitelja različite etičke pripadnosti o sadržajima nastave prirode i društva. Croation Journal of Education. 24(4), doi.org/10.15516/cje.v 24i4.4558

 • Stamenkovska, Z., Gontarev, S., Kostovski, Ž., & Janković, A. (2022). The Relationship of Cardiorespiratory Fitness, Birth Weight and Parental BMI on Children’ Obesity Status. Sportske nauke i zdravlje, 12(1), 31-41. doi: 10.7251/SSH22010318

 • Lambić, D., Janković, A., & Ahmad, M. (2018). Security Analysis of the Efficient Chaos Pseudo-random Number Generator Applied to Video Encryption. Journal of Electronic Testing. doi: 10.1007/s10836-018-5767-0

 • Janković, A., Maričić, M., & Cvjetićanin, S. (2023). Comparing Science Success of Primary School Students in the Gamified Learning Environment via Kahoot and Quizizz. Journal of Computers in Education. doi:10.1007/s40692-023-00266-y

 • Davidović, A., Mrđa, M., & Janković A. (2022). The Influence of Project Teaching on the Creativity and Achievement of Students in the Mastery of Social Contents in the Subject of Nature and Scoiety. Central European Management Journal, 30(4), 1267-1275. Doi: 10.57030/23364890.cemj.30.4.129

 • Јанковић, А. (2019). Мултимедијална средства као фактор постигнућа ученика у настави природе и друштва. Сомбор: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору.

 • Janković, А., Davidović, А., & Lipovac, V. (2022). Teachers’ Attitudes on the Influence of Project Teaching oh the Development of Student Creativity. Journal of Optoelectronics Laser, 41(3), 201-210. doi: 10050086.2022.03.30

 • Јанковић, A., и Прошић-Сантовац, Д. (2022). Билингвално образовање и васпитање на школском и предшколском нивоу у Србији и свету. Узданица, 19(1), 317-329. doi: 10.46793/Uzdanica19.1.3171

Ценовник и календар рада