Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Уторак
15:00
Редовни професор
Канцеларија 60
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025-412-030 лок. 159

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

  • Редовни професор, ужа научна област Филозофске науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2023 -

  • Ванредни професор, ужа научна област Филозофске науке, Педагошки факултет у Сомбору,  2018 -2023

  • Доцент, ужа научна област Филозофске науке, Педагошки факултет у Сомбору, 2014 -2018

  • Асистент, ужа научна област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад, 1999-2009

Репрезентативне референце

  • Саџаков, С. (2006). Новозаветни морал. Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад (ИСБН 978-86-80271-46-2 )

  • Саџаков, С. (2013). Егоизам (Етичка студија о моралним принципима капитализма). Медитеран паблишинг, Нови Сад (ИСБН 978 - 86 - 86689-89-4)

  • Саџаков, С. и Шумоња, М. (2018). Филозофија образовања. Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор (ИСБН 978-86-6095-070-5)

  • Саџаков, С. (2022). Увод у етику. Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор (ИСБН 978-86-6095-105-4)

  • Саџаков, С. (2022). Лавиринт слободе: нарцизам, алтруизам, љубав. Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор (ИСБН 978-86-6095-107-8)

  • Sadžakov, S. (2011). Contemporary Serbian Philosophy.  Kūle M. (ur.), Philosophy Worlwide: Current Situation, 3rd ed., FISP–University of Latvia, Riga, 85-95. (ISBN 978-9984-624-88-4)

Ценовник и календар рада