Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Среда
14:00 - 15:00
Емеритус
Канцеларија 29
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

Проф емеритус др Првослав Јанковић, радио је, од 1993. године па надаље, као ванредни и редовни професор педагошке групе предмета, на Учитељском, касније Педагошком факултету, у Сомбору. Пре тога био је саветодавац за избор занимања у Заводу за запошљавање у Новом Саду, школски педагог у Основној школи „Соња Маринковић у Новом Саду и наставник више школе на Педагошкој академији, касније Високој струковној школи за образовање васпитача у Новом Саду. Као педагог по занимању у своме научно-истраживачком раду највише се бавио проблемима професионалне оријентације младих, професионалног усмеравања, селекције и образовања будућих васпитача и учитеља, проблемима школске и породичне педагогије, дидактике, а онда и проблемима методологије нучног истраживања.

 

Репрезентативне референце

 • Janković, P., Arsić, Z. (1987). Profesionalna orijentacija, obrazovanje i rad. Novi Sad: „МISAO“;

 •  Јанковић, П., Родић, Р. (2007). Школска педагогија – друго прерађено и допуњено издање, Сомбор: Педагошки факултет;

 •  Јанковић, П. (1994). Професионално усмеравање, селекција и образовање учитеља. Нови Сад: Педагошка аккадемија;

 • Јанковић, П. – уредн. (2006). Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, Сомбор: Педагошки факултет;

   

 • Јанковић, П., Степановић, М. – уредн. (2014). 200 година српске препарандије у Сентандреји и Сомбору. Сомбор: Педагошки факултет;

   

 • Јанковић, П. Ераковић, Т. (2008). Педагогија деце са посебним потребама, Нови Сад: Градска библиотека и

   

 • Ераковић. Т., Јанковић, П. (2008). Методика корективно-педагошког рада. Нови Сад: Градска библиотека.

 • У публикацији Српска енциклопедија, која је до сада штампана у неколико томова, до слова Ј, којој су издавачи Српска академија наука и уметности, Матица српска и Завод за издавање уџбеника Србије, аутор је око 30 енциклопедијских Одредница. У зборницима, домаћим или страним часописима, до сада је објавио више од 200 научних радова.

Ценовник и календар рада