Катедра за друштвене науке

Address
Консултације:
Четвртак
10:30 - 12:00
Доцент
Канцеларија 60
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Доц. др Бојана Марковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија:

 • Доцент за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору, 2022-данас.
 • Доцент на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици, Учитељски факултет, 2021-2022.
 • Доцент на Педагошком факултету за уже стручне педагошке дисциплине на Независном Универзитету Бања Лука, 2019-2021.
 • Школски педагог у ОШ „Вељко Влаховић“, Шангај, Нови Сад, 2013-2019.

Репрезентативне референце:

 • Марковић, Б. (2020). Образовни путеви Кине и Србије. Филозофски факултет Нови Сад. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-609-6 ISBN 978-86-6065-609-6
 • Марковић , Б. (2016). Како младе учити моралности? Поуке из Кине и САД. Зборник Матице српске за друштвене науке, 157-158 (3/2016), 591-602.
 • Marić Jurišin, S., Klemenović, J., Marković, B. (2016), Competence for Professional Development of Teachers and Teachers of Early Childhood Education Regarding Inclusive Education, Материалы Международной конференции «Современные тенденции развития дошкольного образования в мире» : Сборник статей [Электронное издание] /
 • Марковић, Б. (2020). Свесна пажња - миндфулнес као фактор унапређивања контекста за учење у 21.веку. Норма , Педагошки факултет у Сомбору, 131-141.
 • Марић Јуришин, С., Марковић, Б. (2016). Инклузија у студијским програмима високошколских установа за образовање васпитача и наставника у Србији- на континууму компетентности. Учитељски факултет у Београду, 2, 234-245.
 • Марковић, Б . ( 2014). Конструктивистичка теорија- основа неформалног и информалног образовања, Зборник ВШССОВ, година ИX, бр.2. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди,стр.27-40.
 • Марковић , Б. и Марић Јуришин, С. (2014 ). Активизам младих и развој демократских вредности у глобалнм друштву, Тематски зборник под насловом: „ Наука и глобализација“. Универзитет у Источном Сарајеву , Филозофски факултет Пале, стр-987-1000.
 • Марић Јуришин, С. и Марковић, Б. (2011). Утицај телевизије на развој интересовања код младих. Култура,бр.133 , стр. 401-413.
 • Марић Јуришин, С., Клеменовић, Ј., Марковић, Б. (2013). Наставници и васпитачи у средишту инклузивне политике у Србији,Тематски зборникИнклузивно образовање: развојни правци и перспективе(83-108). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за педагогију.
 • Марковић , Б. (2016). Компарација наставе Кине и Србије – свот анализа. Педагошка стварност, год. ЛXИИ Бр. 4 . Педагошко друштво Војводине, 587-602.
 • Марић Јуришин С., Клеменовић, Ј. и Марковић, Б. (2012). Ставови наставника према инклузивном образовању особа са развојним тешкоћама и инвалидитетом, Ђукић, Мара, Тематски зборник -"Инклузивно образовање: Образовање за све". Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за педагогију, стр. 43-60 .

Ценовник и календар рада