Катедра за друштвене науке

Позиција:
Декан
Address
Консултације:
Уторак
10:00 - 12:00
Редовни професор
Канцеларија 60
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025 460-292 лок. 159
Проф. др Саша Марковић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације
Радна биографија
 • 1993-1999. Гимназија Јован Јовановић Змај – Оџаци
 • 1999-2009. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Нови Сад
 • 2009- Педагошки факултет у Сомбору

Репрезентативне референце

 • Марковић Саша, Политички живот Буњеваца Војводине у Кралјевини СХС/Југославији 1918-1941, Буњевачки информативни центар, Суботица, 2010, ИСБН: 978-86-907517-9-2, ЦОБИСС.СР/ИД 253517831, ЦИП 323.2=163.42)(497.113)’’1918/1941’’
 • Марковић Саша, Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића, 2011, ИСБН: 978-86-6095-004-0; ЦИП: 32:929 Лалошевић Ј.; ЦОБИСС.СР – ИД 268595719
 • Марковић С Саша, Бесермењи Снежана, Културни национализам’ у политичкој мисли код Срба почетком 20. века; Српска политичка мисао, број 4, 2011; ИССН: 0354-5989, УДК: 323.1(=163.41)''19''; стр. 377-394
 • Марковић С Саша, Бесермењи Снежана, Однос Српског културног клуба према структури становништва Војводине, Зборник Матице српске за друштвене науке, 2010, број 131; УДК: 061.237(=163.41)(497.113) 314(497.113); стр. 329-337
 • Марковић Саша: Сомбор током војно-политичких превирања 1918, Војно-историјски гласник, 2012.
 • Марковић Саша: Политиканство или пролегомена Демократске странке код војвођанских Срба Аустро-Угарске монархије, Истраживања, Нови Сад, 2012;
 • Саша Марковић, Портрет срспког војника у ратни дописима за Србе из Војводине 1912, Зборник Филозофског факултета у Приштини, 2013.
 • Саша Марковић, Идеал хуманизма – ка идентитету Богочовеку, Зборник радова са 7. Међународног скупа, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2013, стр. 24-36.

Ценовник и календар рада