Инструктивни приступи у онлајн настави - искуства, модели и смернице

Поштовани, 
позивамо вас на семинар и округли сто, под називом Инструктивни приступи у онлајн настави - искуства, модели и смернице, који је намењен учитељима, као и студентима мастер и докторских студија, а одржаће се у суботу, 3. децембра 2022., са почетком у 11 часова, на Педагошком факултету у Сомбору. Линк за пријаву за учешће на семинару: ИОНИМС

ПЕФ У „ПОЛИТИЦИ"

У данашњем штампаном издању дневних новина „Политика" (3. маја 2022. године) објављен је чланак о недавно реализованој стручној екскурзији за студенте и запослене Педагошког факултета у Сомбору. Текст је написала Александра Исаков, дописница Политике.

politika clanak

Самостална пракса - групе

Списак студената по групама и термини одржавања праксе на крају школске године 2021/2022.

Студентска пракса - групе

 

 

Термини студентске праксе

Термини студентске праксе у летњем семестру шк. 2021/2022. године

Студијски програм: Дипломирани учитељ

Програми за младе и позив за учешће међународнe организацијe AIESEC

EXPLORE YOUR CAREER

Studentima svih godina, od prve godine pa sve do diplomaša ili masteraša, AIESEC kao međunarodna organizacija pomaže mladima da ispune svoj liderski potencijal kroz Global Volunteer program volonterskog usavršavanja koji se bazira na ciljevima održivog razvoja, donetim od strane Ujedinjenih nacija, Global Talent i Global Teacher programe stručnog usavršavanja koji su usmereni ka mladima koji žele da rade na svom profesionalnom i karijernom razvoju u inostranstvu.

Студијe уз рад

Студент уз рад има сва права и обавезе у току студија као и остали студенти, осим остваривања предиспитних обавеза које се односе на присуствовање настави – дакле, ови студенти нису у обавези да присуствују настави (путем консултација и мејла се договарају са наставницима о литератури за испит, предисипитним активностима и испуњавању обавеза, као што су семинарски радови и др.).

Позив за учешће у истраживању о доцилности одраслих

Уколико студирате и интересује Вас колике капацитете за учење поседујете, кликом на линк: https://evaluapp.com/p/519300e8-cfa7-49fd-ac9e-ded27d1af700 можете учествовати у истраживању и тестирати каква Вам је концентрација, колико добро памтите слике и низове бројева, као и какву саморегулацију и мотивацију за учење имате.

Поновни упис на мастер и докторске академске студије

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одговорног односа Педагошког факултета у Сомбору према својим студентима на мастер и докторским академским студијама који обнављају годину – финансијске обавезе преноса бодова у наредну школску годину могу бити измирене до одбране мастер рада, односно докторске дисертације.

Subcategories

Ценовник и календар рада