Kонференција “Дигитални медији, култура и образовање: контексти, значења, примена”

Данас, 24.09.2022. године, на нашем Факултету одржан је научни скуп са међународним учешћем под називом “Дигитални медији, култура и образовање: контексти, значења, примена”.

Циљ конференције представљао је идентификацију основних изазова са којима се савремено образовање суочава у условима глобалних промена обележених свеприсутношћу медијских технологија. Од посебног је значаја заузимање критичког становишта у процесу анализе, како ограничења, тако и могућности које дигитално окружење пружа у домену учења и развоја образовних институција. Из тог разлога, поједина питања која су конференцијом покренута односила су се на дефинисање контекста, значења и примене дигиталних медија у образовном систему и културном развоју.

image0

image1

image2

image3

image4

image5

image6

Ценовник и календар рада