Акредитован нови студијски програм Дигитално образовање

Акредитован студијски програм Дигитално образовање основне и мастер академске студије.

Факултет уписује 30 студената на основним академским студијама и 18 на мастер академским студијама.

Свршени студент студијског програма Дигитално образовање (основне и мастер студије)  доминантно ће стећи ужа академска и стручна знања:

  • за креирање и коришћење дигиталних материјала и напредних информатичких технологија у образовању;
  • за наставника и професора предмета Информатика и рачунарство на основношколском и средњошколском нивоу.

 

Ценовник и календар рада