Потписан Споразум о сарадњи са Факултетом за одгојне и образовне знаности у Осијеку

Деканица Факултета за одгојне и образовне знаности у Осијеку, проф. др Емина Бербић Колар и декан Педагошког факултета у Сомбору, проф. др Саша Марковић потписали су Споразум о сарадњи.

Продекан за науку, проф. др Михаел Антоловић и председник Савета, проф. др Бојан Лазић упутили су добродошлицу професорима Факултета за одгојне и образовне знаности: продеканици за наставу, проф. др Лидији Бакота, продеканици за знаност, проф. др Маји Бруст Немет, продеканици за развојно-стручни рад, проф. др Ксенији Ромштајн и продекану за пословне односе и међународну сарадњу, проф. др Вјекославу Галзини.

Споразум о сарадњи омогућиће развој заједничких научних пројеката, размене наставника, као и студената.

IMG 9486

IMG 9490

IMG 9498

Ценовник и календар рада