Информација о договореној сарадњи

Наш Факултет је у претходном периоду потписао споразуме о разноврсним могућностима сарадње у оквиру наставно-научне делатности са: Педагошким факултетом у Врању, Учитељским факултетом у Београду, Учитељским факултетом у Призрену, Лепосавић и Факултетом педагошких наука у Јагодини.

Сви потписани споразуми се налазе у Секретеријату факултета и доступни су на увид заинтересованим истраживачима.

0 02 0a 10e028e05576406d1bd0218eb0f5789010ca21925c639c218636ade45d5b7699 39a0feba17194382

2

9

IMG fe53786b0084eaec2e7378f241e12444 V

Ценовник и календар рада