Катедра за језик и књижевност

Позиција:
Шeф кaтeдрe
Address
Консултације:
уторак 11 – 12
четвртак 12.30 – 13.30
Канцеларија 50
COM_CONTACT_EMAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
025/412-030
Проф. др Миливоје Млађеновић

Пошаљи мејл

Остале информације

Остале информације

Радна биографија

 • доцент за ужу научну област књижевне науке, Педагошки факултет Сомбор (2013-)
 • директор, Стеријино позорје Нови Сад (2009-2012)
 • управник, Српско народно позориште Нови Сад (2003-2009)
 • асистент, Педагошки факулте Сомбор (2000-2003)
 • директор, Народно позориште Сомбор (1989-2000)

Репрезентативне референце

 • Млађеновић, М. Сценске бајке Александра Поповића. 2005.Позоришни музеј Војводине. Нови Сад. 180. ИСБН 86-85123-05-04 ЦОБИСС.СР.ИД 202822663
 • Млађеновић, М. Одлике драмске бајке. Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу.2009. Стеријино позорје- Позоришни музеј Војводине. Нови Сад .280.ИСБН 978-86-85145-20-9 ЦОБИСС.СР-ИД 238031879
 • Млађеновић, М. Сатирично значење драмских бајки. Зборник радова са ВИИИ међународног научног скупа одржаног на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу (2013): 97-107.
 • Млађеновић М. Лаза Костић као лик у савременој драми. У спомен на Лазу Костића (1841-1911) Зборник радова. Филозофски факултет Нови Сад. (2011): 199-210. УДК 821.163.41-209 Костић Л.
 • Млађеновић, М. ''Душан Радовић – драмски писац за децу.'' Душан Радовић и развој модерне српске књижевности. Зборник радова. Књига 1. Александар Јовановић, Драган Хамовић, ур. Београд: Учителјски факултет, 2008. 177-187. ИСБН 978-86-7849-112-2
 • Млађеновић, М. ''Драмски потенцијал у бајкама Гроздане Олујић''. Бунтовници и сањари. Књижевно дело Гроздане Олујић. Зборник радова. Књига 2. Александар Јовановић, Петар Пијановић, Зорана Опачић ур. Београд: Учителјски факултет, 2010. 169-174. ИСБН 978-86-7849-117-7 ЦОБИСС.СР-176850660
 • Млађеновић, М. ''Критичка рецепција драмских дела Моме Капора''. Приповедач урбане меланхолије. Књижевно дело Моме Капора. Зборник радова. Књига 3. Александар Јовановић, Петар Пијановић, Зорана Опачић, ур. Београд:Учителјски факултет, 2012. 183-190.УДЦ 821.163.41.09-02 Капор М. ЦОБИСС.СР. ИД 189767436
 • Млађеновић М.Функција усмених форми у драми. 2010. у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 58, свеска 3, стр. 669-675ИССН 0543-1220УДЦ 82(05) УДЦ 821.163.41-2.09: [821.163.41:398"19"
 • Млађеновић М. Опште одликедрамске бајке.2009. Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр.57. св.3, 2009. стр. 645-658. УДЦ 821.163.41-93-252.09 821.163.41-95
 • Млађеновић, М. Доминација праизведби ауторских пројеката. Театрон, бр. 166-167. Београд (2014): 77-87

Ценовник и календар рада