ППМ програм

педагошко-психолошког-методичког

образовања наставника

прочитај више

еПеф Студент

веб апликација за пријаву испита

еПЕФ

Студентски дом

у Студентском дому обезбеђен је смештај за 140 студената

прочитај више

Историја и традиција

Факултет баштини традицију учитељске школе "НОРМА" од 1778. године

прочитај више

Дипломирани учитељ

Студијски програм основних академских студија за образовање учитеља је пројектован тако да буде у складу са захтевима развоја савременог образовања. Циљ студијског програма основних академских студија образовања учитеља је да образује и професионално оспособи стручњаке са довољно општих и стручних знања, за обављање послова који захтевају критичку одговорност да својим васпитаницима, тј. ученицима, помогну у њиховом развоју и подстицању саморазвоја, што укључује познавање савремене методологије наставе, као и овладавање знањима из области образовних наука.

Студијски програм има велики број изборних предмета што омогућава студентима да модификују свој курикулум. У структури изборних предмета студентима се нуде предмети којима се продубљују њихове компетенције за рад са ученицима млађег основношколског узраста, студенти се припремају за рад у условима савремене школе (нпр. рад са ученицима у продуженом боравку, комбинованом одељењу, рад са децом са посебним потребама, истраживачки приступ природним наукама за најмлађе ученике и сл.). Једна од новина овог студијског програма је и могућност да студент може да бира предмете из области енглеског језика у свим изборним блоковима и са 60 ЕСПБ, уз положен одговарајући сертификат, стиче могућност да реализује наставу енглеског језика у нижим разредима основне школе (од I до IV разреда).

Педагошка пракса студената је обавезна за све студенте и заступљена је на све четири године студија. Стручна пракса се обавља у сарадњи са основним школама и учитељима-менторима који заједно са наставницима факултета и њиховим сарадницима прате рад студената на пракси.