Пријава испита-априлски испитни рок (сви нивои студија)

Пријава испита  у априлском  испитном року  обавиће се у периоду од 14. до 16. марта 2022. године.

Термини испита биће организовани у периоду од 28. марта до 08. априла 2022. године.

Од. 01. јануара 2022. године установљен је НОВ ПОЗИВ НА БРОЈ приликом попуњавања уплатнице који се креира на следећи начин:

врста студија 

+

број индекса без косих црта 

+

дан и месец рођења без тачке 

основне - 1
мастер - 2
докторске - 4
1 цифра

 

година уписа - 2 цифре
шифра смера - 1 или 2 цифре
редни број - 3 цифре
6 или 7 цифара

 

(за сваки једноцифрен дан и месец рођења додати испред нулу)
4 цифре

 

Позив на број мора имати 11 или 12 цифара, а зависи од шифре смера, које могу бити:

– једноцифрене:
1 - учитељ,
3 - васпитач;

– двоцифрене:
02 - дизајнер медија у образовању,
14 - библиотекар-инфомратичар,
15 - библиотекар
21 - мастер учитељ
22 - мастер дизјанер медија у образовању
23 - мастер васпитач
24 - мастер библиотекар-информатичар
27 - мастер библиотекар
25 - доктор разредне наставе
26 - доктор библиотекарства

Основне студије

  • Пријава испита (буџет) 400,00 динара
  • Пријава испита (самофинансирање) 800,00 динара
  • Погрешно написан позив на број не приказује уплату и студент се неће наћи на записнику о полагању испита.

Мастер студије

  • Пријава испита– 800,00  динара
  • Пријава испита (самофинансирање) – 1.600,00 динара

Докторске студије

  • Пријава испита 2. и 3. пут – 3.000,00 динара

НАПОМЕНА: Студенти приликом попуњавања испитних пријава морају водити рачуна о тачном називу предмета. Половично написане пријаве и пријаве са непотпуним називом предмета неће бити уврштене у записник.

Ценовник и календар рада